Podział majątku w przypadku rozwodu – Zasady, proces i czynniki wpływające na podział

Rozstanie małżonków często pociąga za sobą skomplikowane kwestie prawne, spośród których jedną z najbardziej newralgicznych jest kwestia dystrybucji majątku zgromadzonego w trakcie związku. Bywa, że jedna ze stron pragnie podziału, który uwzględniałby jej wyjątkowy wkład w gromadzenie wartości. Zaproponowanie takiego rozwiązania, które zadowoli obie strony, jest nierzadko wyzwaniem.

W jakich okolicznościach majątek małżonków jest dzielony w sposób nierówny? Zgodnie z polskim systemem prawnym, zasada podziału majątku zakłada równość udziałów obu stron. Od tej zasady można jednak odstąpić, jeżeli zachodzą konkretne okoliczności. Nierówne traktowanie ma miejsce, gdy np. jeden z małżonków nie angażował się znacząco w tworzenie wspólnego majątku, mimo posiadania środków i zdolności do tego. To jednak nie dotyczy wyłącznie wkładu finansowego – wkład w wychowanie potomstwa oraz dbanie o gospodarstwo domowe również są brane pod uwagę. Więcej na ten temat można dowiedzieć się, korzystając z źródeł takich, jak: https://adwokatjaniga.pl/podzial-majatku/.

Co decyduje o podziale majątku?

Sąd może zdecydować o nierównomiernym podziale majątku, jeżeli występują przesłanki uzasadniające taką decyzję. Przykładami mogą być sytuacje, w których jeden z małżonków nieodpowiednio zarządzał majątkiem, np. z powodu uzależnień, czy też w przypadkach braku zaangażowania zawodowego czy nadmiernych wydatków. Długoletnia separacja może też być brana pod uwagę. Szczegółowych informacji można szukać poprzez konsultacje z prawnikiem.

Znaczenie wsparcia prawno-profesjonalnego

Złożoność procedur prawnych związanych z rozwodem często wymaga wsparcia specjalisty z zakresu prawa rodzinnego. Współpraca z doświadczonym adwokatem może ułatwić proces negocjacyjny oraz prawidłowe przeprowadzenie procedur dotyczących podziału majątku. Warto podkreślić, że roszczenia dotyczące nierównego podziału majątku nie ulegają przedawnieniu, a po ustaleniu orzeczenia o podziale majątku nie można już zgłosić dalszych roszczeń w tej sprawie. Konsultacja z prawnikiem może pomóc w pełnym wykorzystaniu dostępnych opcji prawnych.

Zadanie podziału majątku w kontekście rozwodu łączy aspekty prawne z głębokim zrozumieniem ludzkich uczuć. Dlatego też rekomendowane jest skorzystanie z usług doświadczonego specjalisty, który pomoże poprowadzić sprawę z uwzględnieniem zarówno aspektów prawnych, jak i emocjonalnych. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://adwokatjaniga.pl/.

Materiał partnera