Reprezentant okręgu

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbył się etap okręgowy XLVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Nasz region reprezentowało ośmioro uczniów ZSCKR w Okszowie, a wśród nich Julian Suprun, który zajął II miejsce i będzie reprezentował województwo lubelskie i podkarpackie w eliminacjach centralnych. 

W bloku produkcja zwierzęca uczestniczyli: Wiktoria Dzwonkowska, Zuzanna Mazurek i Paweł Zając, w bloku weterynaria: Nikola Nadolska i Sara Żwiryn, a w bloku mechanizacja rolnictwa: Piotr Łukasik, Norbert Szczypek i Julian Suprun.

Uczeń klasy II technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Julian Suprun zajął II miejsce w bloku mechanizacja rolnictwa i będzie reprezentował województwo lubelskie i podkarpackie w eliminacjach centralnych, które odbędą się 24 i 25 maja na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Ucznia do olimpiady przygotowywał Mateusz Zarzycki.

Uczniów rywalizujących w bloku produkcji zwierzęcej przygotowywali Marzena Tomaszewska i Bogusław Marczuk, a w bloku weterynaria – Wojciech Dyczko. (red)

News will be here