Mają być fontanny, place zabaw i monitoring

Park między osiedlami Kościuszki i XXX-lecia ma zmienić się nie do poznania

Chełmscy radni zatwierdzili zmiany budżetowe, umożliwiające rewitalizację parku pomiędzy osiedlami XXX-lecia i Kościuszki, dofinansowaną w 85 proc. z unijnej dotacji. Urzędnicy będą mogli teraz ogłaszać przetarg na wyłonienie wykonawcy. Zrewitalizowany park z fontannami i nowymi placami zabaw będzie monitorowany.

Pod koniec marca br. nadeszła informacja, że miasto dostało ponad 12 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pod nazwą „Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia”. Na ostatniej sesji chełmscy radni w drodze uchwał wprowadzili otrzymaną dotację do budżetu i dokonali stosownych zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta. Całą inwestycję oszacowano na 15,4 mln zł, z czego 85 proc. to unijne dofinansowanie. 6,6 mln zł na to zadanie zapisano w tegorocznym budżecie, a pozostałe 8,8 mln zł zagwarantowane zostanie w budżecie przyszłorocznym. Według informacji przedstawionej radnym przez Radosława Wnuka, dyrektora Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji UM Chełm, planowana jest kompleksowa przebudowa parku międzyosiedlowego, a zakres tych prac jest porównywalny z tymi, które miały miejsce w parku miejskim. Dyrektor Wnuk potwierdził, że w parku międzyosiedlowym powstanie monitoring.

Przedsięwzięcie zakłada rozbiórkę starych, popękanych alejek w parku i budowę nowych. Będą też nowe schody i oświetlenie, place rekreacyjne i edukacyjne, a także toalety i ogrodzony plac zabaw z ławkami, pergolami, tablicami edukacyjnymi. Atrakcją w odnowionym parku będą też pewnie fontanny. Urzędnicy chcą, aby prace budowlane rozpoczęły się jeszcze w tym roku. (mo)

News will be here