Najlepsza wśród Jagiellończyków

Milena Lis została tegoroczną laureatką Nagrody im. Jana i Heleny Stefańczyków „Stefleben”, przyznawanej najwybitniejszemu absolwentowi I LO w Krasnymstawie.

Laureatami Nagrody „Stefleben” mają szansę zostać uczniowie posiadający wybitne osiągnięcia w nauce oraz wykazujący aktywność w szeroko pojętej działalności społecznej. W tym roku szkolnym wychowawcy klas maturalnych nominowali do tej nagrody: z klasy IVa – Milenę Lis i Maję Wójcik, z klasy IVb – Maję Wielebę i Aleksandrę Skubisz, a z klasy IVc – Zuzannę Kołodziejczyk. Wyróżnienie to, decyzją kapituły nagrody, otrzymała Milena Lis.

Przez całą naukę w I LO Milena osiągnęła średnią ocen 5,38. Zawsze miała wzorowe zachowanie. Laureatka uczyła się w klasie o profilu politechnicznym z rozszerzeniami z przedmiotów: j. angielski, matematyka i informatyka. Z sukcesami startowała w wielu ogólnopolskich konkursach i projektach. (kg)

News will be here