Dodatkowe busy nieprędko

Mieszkańcy Stężycy Nadwieprzańskiej, Stężycy Łęczyńskiej i Kolonii Stężyca z gminy Krasnystaw zaapelowali do starostwa o zwiększenie częstotliwości kursowania busów na trasie Krasnystaw – Łopiennik Górny. – Między godziną 10.15 a 15.30 nie ma tu żadnej komunikacji – napisał w ich imieniu radny Daniel Haratym. Starosta nie ma dla mieszkańców dobrych wiadomości…

Kilka tygodni temu na biurko starosty krasnostawskiego Andrzeja Leńczuka trafiła petycja mieszkańców Stężycy Łęczyńskiej, Stężycy Nadwieprzańskiej i Kolonii Stężyca. W ich imieniu złożył ją radny gminy Krasnystaw Daniel Haratym.

– Zwracamy się o zwiększenie częstotliwości kursowania busów na trasie Krasnystaw – Łopiennik Górny przez Stężycę Łęczyńską, Łopiennik Dolny i Stężycę Nadwieprzańską – napisali mieszkańcy, wskazując że między godziną 10.15 a 15.30 nie jeździ tędy żadna komunikacja. – Dzieci i młodzież oraz inni użytkownicy chcący w tym czasie wrócić do domu muszą czekać na busa 4,5 godziny, albo wracać na piechotę! Wnioskujemy o uruchomienie dodatkowego kursu busów na wyżej wymienionej trasie ok. godziny 14.00 i przygotowanie nowego rozkładu jazdy odpowiadającego realnym potrzebom – zakończyli swój apel.

W odpowiedzi Andrzej Leńczuk, starosta krasnostawski, poinformował, że dodatkowy, piąty kurs na wspomnianej linii, zostanie uruchomiony najwcześniej 1 stycznia 2025 r., i to przy założeniu, że pozyskane zostaną na ten cel dodatkowe środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych. – Pozyskanie środków odbywa się na podstawie zawieranej w tym celu corocznie przez powiat krasnostawski umowy z wojewodą lubelskim. Umowa obowiązująca aktualnie zakłada cztery kursy w dni robocze, i nie ma możliwości jej zmiany w trakcie obowiązywania – wyjaśnia starosta Leńczuk. (kg)

News will be here