Kapliczka do renowacji

Powstała w 1857 r. kapliczka „na źródle” została wywieziona z Dryszczowa do pracowni, gdzie przejdzie renowację. Z własnej kasy gmina Żmudź wyda na to jedynie 2,7 tys. zł, a pozostałe koszty – nieco ponad 130 tys. zł – pokryte będą z dotacji.

W ubiegłym roku gmina Żmudź otrzymała z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1 622 000 zł na rewitalizację trzech zabytkowych obiektów, a zadania te realizowane mają być w tym roku. Chodzi o prace konserwatorskie w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Klesztowie (980 000 zł dotacji), kontynuację prac konserwatorskich w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Klesztowie (500 000 zł dotacji) i renowację kapliczki pw. św. Jana Chrzciciela w Dryszczowie. Na to ostatnie przedsięwzięcie żmudzcy urzędnicy podpisali umowę z wykonawcą – spółką „Katanga” z siedzibą w Parszowie. Kapliczka została już zdemontowana i wywieziona do pracowni specjalistów, gdzie przejdzie renowację.

Drewniana kapliczka „na źródle” pochodzi z 1857 r. i jest jedną z atrakcji turystycznych gminy Żmudź. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie podstawy nad istniejącym źródełkiem do ustawienia kapliczki, remont konstrukcji kapliczki i jej dachu, a także roboty malarskie, montaż pompy ręcznej kolumienkowej typu „Abisynka” oraz roboty wykończeniowe. Koszt przedsięwzięcia to 137 000 zł, z czego udział własny gminy to jedyne 2 740 zł, a dotacja 134 260 zł (kwoty brutto). Renowacja kapliczki potrwać ma do końca października br. (mo)

News will be here