Starosta rozdał stypendia

W pięciu szkołach ponadpodstawowych z terenu powiatu krasnostawskiego odbyło się uroczyste zakończenie klas maturalnych. Wydarzenie były okazją do wręczenia stypendiów przyznawanym przez starostę najlepszym uczniom poszczególnych placówek.

Stypendia starosty trafiły do uczniów z wysoką średnią ocen i wzorowym zachowaniem w roku szkolnym 2023/2024, a także wyróżniających się aktywną postawą i zaangażowaniem w życie szkoły. W I LO w Krasnymstawie starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk stypendia wręczył następującym uczennicom: Zuzannie Kołodziejczyk, Milenie Lis, Aleksandrze Skubisz, Mai Wielebie i Mai Wójcik. Nagrody książkowe dla najlepszych uczniów otrzymały: Milena Lis, Maja Wieleba i Zuzanna Kołodziejczyk.

W II LO w Krasnymstawie z rąk wicestarosty krasnostawskiego Marka Nowosadzkiego stypendia otrzymali: Paula Bodio, Oliwia Kiszczak, Kacper Kiszczak, Karolina Król, a nagrody książkowe trafiły do: Kacpra Kiszczaka, Kacpra Kowalskiego, Julii Karluk oraz Piotra Lechusa.

W ZS nr 2 w Krasnymstawie stypendia starosty wręczyła naczelnik Wydziału Oświaty Aleksandra Stachula. Otrzymali je: Mateusz Chmielewski, Martyna Jaworska, Adrian Kmieć, Nikola Kubik, Milena Niedrowska, Wiktoria Nizioł, Maja Smolira i Karolina Turczyńska. Wyróżnienia książkowe wręczone zostały Karolinie Turczyńskiej, Adrianowi Kmieciowi, Martynie Jaworskiej, a także Milenie Niedrowskiej.

Podczas uroczystości zakończenia roku w ZS nr 1 im. Tadeusza Kościuszki nagrody książkowe otrzymały: Magdalena Gruszczyńska i Sylwia Rosolińska.
W Zespole Szkół w Żółkiewce dyrektor szkoły Henryk Różyło przekazał nagrodę ufundowaną przez starostwo Pawłowi Kłoczkowi. (kg)

News will be here