20 lat minęło…

Chełmska Grupa Literacka Lubelska 36 obchodzi 20-lecie działalności. Grupa od początku przybrała postać organizacji nieformalnej, bezprogramowej, apolitycznej, nigdzie niezarejestrowanej, o charakterze klubowym, uformowanej na podstawie ustnych (z czasem także pisemnych) deklaracji jej założycieli, którzy zdecydowali, że głównym celem jej istnienia będzie wzajemne wspieranie pasji pisarskich, doskonalenie warsztatu literackiego i wspólna promocja swojej twórczości.

Kiedy przed dwudziestu laty, w księgarni TAWA-2 przy ul. Lubelskiej 36, zaproponowałem zebranym miłośnikom literatury, piszącym i tym próbującym pisać swoje pierwsze teksty, utworzenie grupy literackiej, nie przypuszczałem, że podchwycona inicjatywa rozwinie się z taką siłą twórczą i trwać będzie wiele lat. Zapewne podobnie myśleli pozostali założyciele ChGL Lubelska 36: Longin Jan Okoń, Arkadiusz Sann, Danuta Makaruk, Krzysztof Kołtun, Paweł Nowicki, Sławomir Stalbowski, Damian Czaus i Andrzej Matuła.

Zebranie założycielskie Grupy odbyło się 8 stycznia 2004 roku we wspomnianej już księgarni TAWA-2 przy ul. Lubelskie 36, od której to wywiedziono nazwę Grupy (jej pomysłodawcą był Paweł Nowicki), i która przez pierwsze miesiące była miejscem spotkań chełmskich literatów. Pierwszym prezesem ChGL Lubelska 36 został Arkadiusz Sann (1959-2016), który pełnił tę funkcję do 2007 roku. W kolejnych latach tę funkcję sprawowali: Danuta Makaruk 2007-2011, Robert Gałan 2011-2015, Iwona Chudoba 2015-2022 i ponownie Danuta Makaruk 2022-nadal. Funkcję Prezesa Honorowego w latach 2004-2011 pełnił Longin Jan Okoń (1927-2020). Grupa nie ogłosiła swojego manifestu programowego, uznając, że jej członkami mogą być zarówno poeci i prozaicy, jak i krytycy literaccy oraz eseiści związani z ziemią chełmską, a ich utwory reprezentują „odpowiednio wysoki poziom artystyczny”.

Od dwudziestu lat, w czwartki, zwane od dawna „literackimi” spotykają się członkowie „Lubelskiej 36” w umówionym miejscu. Ponieważ Grupa jest „niestała” (jak mawiają żartobliwie jej sympatycy), często zmienia miejsce spotkań i ma charakter koczowniczy, więc wędruje, z własnej woli, od kawiarni do kawiarni”. Pierwsza była Galeria Atelier Ryszarda Karczmarskiego przy ul. Lwowskiej. Potem rozmowy o twórczości, prezentowanie własnych utworów, czy planowanie ich promocji odbywały się kolejno w kawiarniach/restauracjach: Soprano, Gęsia Szyja, Chicago Cafe, Relax, Cosmos, Corleone, Sto Pociech, McKanzee, Prosto na Krzywej, a ostatnio w Imbryku. Właścicielom tych miejsc należą się podziękowania za życzliwość okazywaną chełmskim literatom.

W minionym okresie przez Lubelską 36 przewinęły się 34 osoby w wieku od 18 do 85 lat. Część z nich zmieniła miejsce zamieszkania, inni zrezygnowali albo założyli własne grupy (L.J. Okoń, K. Kołtun). Dwaj nasi koledzy: Arkadiusz Sann i Jerzy Tuszewski odeszli na zawsze.

Członkowie ChGL Lubelska 36 często i chętnie uczestniczą w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą organizowanych przez szkoły i biblioteki, a także biorą udział w spotkaniach innych grup literackich działających na Lubelszczyźnie. Dzięki uprzejmości Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie Grupa może organizować swoje najważniejsze działania twórcze w chełmskiej Książnicy: promocje własnych publikacji oraz spotkania i programy poetyckie, w których członkowie często występują w podwójnych rolach – autorów i wykonawców.

Na uwagę zasługuje imponująca ilość publikacji (tomików poetyckich, zbiorów opowiadań, bajek, wierszy dla dzieci) członków Chełmskiej Grupy Literackiej Lubelska 36. Tylko w chełmskim Wydawnictwie TAWA członkowie wydali blisko 90 tytułów swoich książek, głównie tomików poetyckich, 19. odnotowało debiuty, a prawie wszyscy publikowali swoje utwory w chełmskim Piśmie Literacko-Artystycznym „Egeria”.

Nakładem Wydawnictwa TAWA ukazały się do tej pory także publikacje zbiorowe Grupy: Antologia poezji (2007), Mieć czy być? (2008), Skok po szczęście (2008), Biało-Czerwonej (2009), Antologia (2012), Wypór niekontrolowany (2014), Chełmskie uliczki i zaułki w poezji i grafice (2016), Lada moment zakwitną kaczeńce (2017 i ostatnia, jubileuszowa antologia SŁOWO ZA SŁOWEM.

Obecnie skład ChGL Lubelska 36 tworzą: Danuta Makaruk (prezes), Iwona Chudoba (wiceprezes), Danuta Agnieszka Kurczewicz (skarbnik), Maria Zaremba (członek zarządu) oraz: Bartłomiej Chudoba, Katarzyna Czubała-Vyborov, Robert Dariusz Gałan, Alina Gierun, Halina Graboś, Stanisław Koszewski, Monika Krajewska, Andrzej Matuła, Teresa Pyc, Waldemar Taurogiński.

W następnych numerach Nowego Tygodnia i na naszej stronie www zaprezentujemy naszym Czytelnikom pojedynczo sylwetki czternastu aktualnych członków Lubelskiej 36.

Waldemar Taurogiński

News will be here