Diler w mundurze

Funkcjonariusz Służby Więziennej z Zakładu Karnego we Włodawie zatrzymany w związku z podejrzeniem handlu narkotykami. Został aresztowany w drodze do pracy. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, od dłuższego czasu miał dostarczać osadzonym zakazane substancje.

W ubiegłym tygodniu służby zatrzymały mieszkańca Włodawy. Okazało się, że to funkcjonariusz Służby Więziennej zatrudniony we włodawskim więzieniu. Mężczyzna został zatrzymany w drodze do pracy. Podejrzewa się go o handel narkotykami, które miał dostarczać osadzonym.  Art. 59 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii mówi jasno, że: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie: środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.” Warto podkreślić, że sprzedaż narkotyków nie musi wiązać się wyłącznie z korzyścią finansową. Według ustawy karalne jest także osiąganie korzyści osobistej z handlu narkotykami, np. gdy ktoś daje komuś narkotyk w zamian za ważną informację czy przysługę.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że sprawa jest rozwojowa. Zarówno Służba Więzienna jak prokuratura mają odnieść się do tematu w tym tygodniu. (bm)

 

News will be here