Bibliotekarz Roku z Hańska

10 maja br. w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego Lublinie została wręczona nagroda w Konkursie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Lubelski Bibliotekarz Roku 2015” Wioletcie Wójtowicz-Wicińskiej z Biblioteki Publicznej Gminy w Hańsku.
Laureatka to osoba bardzo aktywna i poświęcająca swojej pracy wiele czasu i energii. Biblioteka w Hańsku pozyskuje wiele dotacji na realizację swoich oryginalnych pomysłów. Wioletta Wójtowicz-Wicińska była wielokrotnie nagradzana w różnych konkursach, m.in. Kobieta Aktywna Lubelszczyzny w kategorii Animatorka Roku(2015), Honorowy Ambasador Projektu Czytacz (2013).
Nagrodę wręczyli: Krzysztof Grabczuk – wicemarszałek województwa Lubelskiego, Tadeusz Sławecki – dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego, dr Marian Butkiewicz – dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego SBP oraz Małgorzata Pieczykolan – przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP, która także zaprezentowała sylwetkę laureatki.
Gratulacje i podziękowania złożyli: Adam Panasiuk – wicestarosta włodawski, Edyta Pietrzak i Małgorzata Zińczuk z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie oraz Ariel Struski – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku.
Uroczystość odbyła się podczas VI Lubelskiego Forum Bibliotekarzy. Temat tegorocznego spotkania nawiązywał do hasła XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek „Biblioteka Inspiruje”. Forum honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski. (red)