Cementowozy z przesłaniem

Na ulicach Chełma i całego kraju zobaczymy wkrótce „cementowozy” z hasłem „Bądź ostrożny! Rozejrzyj się… zanim wejdziesz na jezdnię”. To część ogólnopolskiej kampanii firmy „Cemex” promującej bezpieczeństwo pieszych na drogach.

W ramach inicjatywy, po ulicach całego kraju będą jeździły cementowozy pochodzące z zakładów cementowych w Chełmie i w Rudnikach, posiadające charakterystyczne, żółte oznakowanie z hasłem kampanii: „Bądź ostrożny! Rozejrzyj się… zanim wejdziesz na jezdnię”. Hasło to zostanie umieszczone także na betonomieszarce z Wytwórni Betonu Towarowego w Warszawie.

Wykorzystując w ten sposób ciężarówki należące do floty firmy, „Cemex” ostrzega pieszych przed potencjalnymi zagrożeniami, z jakimi mogą mieć do czynienia w pobliżu dużych samochodów specjalistycznych, takich jak cementowozy, betonomieszarki czy wywrotki. Hasło kampanii nawołuje do zwiększenia czujności, zwłaszcza przy przechodzeniu przez jezdnię.

Przedstawiciele „Cemex” mają nadzieję, że dzięki kampanii poprawi się świadomość pieszych na temat zagrożeń w ruchu drogowym. Akcja ma też propagować bezpieczne i odpowiedzialne zachowanie kierowców i pozostałych uczestników ruchu drogowego. Idea kampanii społecznej zrodziła się w Wielkiej Brytanii, gdzie w 2017 roku zaobserwowano 5-procentowy wzrost liczby wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych.

Kampania „Cemex” będzie wdrażana we wszystkich krajach europejskich, w których firma prowadzi działalność. Oprócz tego, dążąc do poprawy bezpieczeństwa na drogach, „Cemex” prowadzi szkolenia kierowców floty, wyposaża samochody w dodatkowe lusterka, czujniki oraz elementy ostrzegawcze na tylnej i bocznej części pojazdów. (red)