Charyzmatyczny kapłan i społecznik

„Szaleniec boży”, charyzmatyczny kapłan, wielki społecznik to kilka najważniejszych określeń księdza prałata Jana Kiełbasy, jakie przypomniano przy okazji uroczystości 50-lecia święceń kapłańskich, który to jubileusz odbył się 24 sierpnia w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Niedrzwicy Dużej.

Eucharystia rozpoczęta w samo południe, w sobotę 24 sierpnia, miała szczególnie uroczysty charakter, ponieważ połączono ją z 60-leciem święceń kapłańskich bp Stanisława Stefanka, który chociaż został mianowany biskupem pomocniczym w Szczecinie (1980 r.) to pochodzi z gminy Niedrzwica Duża (z miejscowości Majdan Sobieszczański).

Na tej wyjątkowej uroczystości obecni byli – oprócz parafian i rodzin jubilatów – dwaj lubelscy biskupi: bp Ryszard Karpiński oraz bp Mieczysław Cisło. Byli również przedstawiciele władz, m.in: wojewoda Przemysław Czarnek, Sylwester Tułajew – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł Lech Sprawka wraz z żoną, Ewą Dumkiewicz-Sprawką, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin.

Każdy z szacownych jubilatów – duchownych został uhonorowany medalem wojewody lubelskiego oraz dyplomem uznania. Ks. Jan Kiełbasa to postać doskonale znana w lubelskim środowisku. W tym szczególnie środowisku sportowców i strażników miejskich, których był kapelanem. Od lat duchowny pomaga w corocznej akcji Radia Lublin „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.

Trwałym śladem, jaki ks. prałat Jan Kiełbasa pozostawia po sobie, są aż cztery parafie przy których tworzeniu uczestniczył jako proboszcz – budowniczy. Wybudował kościoły w Kosarzewie i Borzechowie, oraz przyczynił się do budowy dwóch świątyń w Lublinie – to z nim związane są początki ogromnej parafii pw. Matki Bożej Różańcowej na Czubach (1993-1998), gdzie wybudował pierwszy kościół – kaplicę.

Druga świątynia, z którą był związany, to Centrum Jana Pawła II na lubelskim Wrotkowie – kierował budową kościoła pw. Jana Pawła II. Za każdym razem przeżywał stres, czy się uda dokończyć podjęte dzieło; ale przyznaje, że także i ogromną radość, gdy Dom Boży w końcu stanął. Ks. Jan Kiełbasa w swoich wypowiedziach podkreśla, że jeszcze ważniejsze od murów świątyni było stworzenie wspólnoty duchowej wśród mieszkańców parafii.

Pierwszą posługę duszpasterską pełnił w parafii w Krasnymstawie. Tam zaprzyjaźnił się z innym młodym wtedy duszpasterzem, ks. Mieczysławem Cisło, obecnym lubelskim biskupem pomocniczym.

Ostatnią posługę jako proboszcz pełnił w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Niedrzwicy Kościelnej. (Obecnie właśnie tam mieszka już jako rezydent – ksiądz emeryt).

Przez 17 lat posługi nie tylko przyczynił się do wydobycia urody kościoła i jego otoczenia, ale także do odnowienia cmentarza, do sprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II, do urządzenia w parafii skweru papieskiego oraz groty Matki Bożej. Poza tym włączał się aktywnie w pomoc parafianom, m.in. pomagał organizować półkolonie dla dzieci.

Monika Skarżyńska