Chełm z trzecią rządową pomocą

Chełm dostanie prawie 15 mln zł dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To już trzecie tego typu wsparcie w przeciągu niespełna roku dla miasta. W dwóch poprzednich dostało w sumie 37 mln zł. Rządową pomoc otrzyma również kilka samorządów z powiatu chełmskiego: Żmudź, Wojsławice, Dorohusk, Leśniowice, Rejowiec Fabryczny oraz gmina Chełm.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to pieniądze przeznaczone na wydatki majątkowe realizowane przez samorządy. W ubiegłą środę 31 marca ogłoszono wyniki trzeciego już naboru. Na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania znalazły się wszystkie trzy wnioski przygotowane przez miasto Chełm.

Pierwszy dotyczy poprawy dostępności do usług zdrowotnych i społecznych dla mieszkańców. Chodzi o zakup wyposażenia poradni kardiologicznej, laboratorium analitycznego, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla MSP ZOZ i dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez montaż wind, platform, podjazdów zewnętrznych. Szacowany koszt tego przedsięwzięcia to 3 mln zł. Miasto na jego realizację dostało 100 procent wnioskowanej kwoty.

Drugi projekt obejmuje modernizację i termomodernizację budynków wielorodzinnych w zasobach komunalnych miasta oraz budynków użyteczności publicznej, które mają poprawić efektywność energetyczną, a także dostosowanie Centrum Dialogu Kultur na Górze Chełmskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Cała inwestycja jest szacowana na 12,5 mln zł. Dofinansowanie wynosi 7 mln zł.

Chełm dostał także dotację na przebudowę około 7 km dróg powiatowych i gminnych w mieście wraz z ścieżkami rowerowymi, chodnikami i przystankami autobusowymi. Projekt opiewa na 14,5 mln zł. Otrzymane z Funduszu wsparcie to 4,8 mln zł. W sumie miasto dostanie 14,8 mln zł, najwięcej spośród wszystkich samorządów z województwie lubelskim.

W dwóch poprzednich edycjach Chełm dostał wsparcie w łącznej wysokości 37 mln zł. Za pierwszym razem, w czasie kampanii prezydenckiej, uzyskał 12 mln zł, zaś w listopadzie – 25 mln zł. W sumie w trzech naborach rząd przyznał miastu blisko 52 mln zł pomocy finansowej.

Podział pieniędzy znów wzbudził kontrowersje, zwłaszcza wśród wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast w żaden sposób niezwiązanych ze Zjednoczoną Prawicą. Ich zdaniem, względy merytoryczne nie miały żadnego znaczenia. Fundusze dostały te samorządy, w których władzę sprawują osoby kojarzone z opcją rządzącą krajem.

Jak się okazuje, pieniądze jednak powędrują też do gmin, którymi nie rządzą ani partyjni działacze PiS, ani Porozumienia. Najlepszym przykładem są samorządy z powiatu chełmskiego. Edyta Niezgoda, wójt gminy Żmudź, jest bezpartyjna. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina Żmudź dostała dofinansowanie do dwóch projektów. Pierwszy dotyczy przebudowy dróg gminnych w Syczowie i Annopolu o łącznej długości 660 metrów, zaś drugi ponad kilometrowego odcinka drogi Lipinki – Kazimierówka.

Gmina dostała 100-procentową dotację, odpowiednio 415 tys. zł i 512 tys. zł. Z kolei 850 tys. zł wpłynie na konto gminy Wojsławice. Wójt Henryk Gołębiowski zaplanował budowę szatni dla zawodników i sędziów wraz z całym węzłem sanitarnym oraz magazynu na sprzęt na stadionie piłkarskim. Cała inwestycja jest szacowana na ponad 1,1 mln zł. 600 tys. zł dostanie gmina Dorohusk. Gmina zaplanowała budowę sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów o długości blisko 3 km oraz 77 przyłączy. Przedsięwzięcie opiewa na 1,4 mln zł.

Dofinansowanie dostała też gmina Chełm. Pieniądze, a konkretnie 426 tys. zł, gmina przeznaczy na budowę drogi w Srebrzyszczu. Całość jest oszacowana na 864 tys. zł.

Okrągły milion złotych zostanie przelany na konto gminy Rejowiec Fabryczny. Gmina zaplanowała budowę sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w Pawłowie o długości blisko 6 km. W ramach zadania zostaną wykonane trzy przepompownie sieciowe i trzy przepompownie przydomowe oraz 38 indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych. Całe przedsięwzięcie jest wycenione na ż 3,4 mln zł.

Największe finansowe wsparcie dostanie jednak gmina Leśniowice. Gmina otrzyma aż 1,9 mln zł dofinansowania do budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Majdanie Leśniowskim. Inwestycja opiewa na 5,5 mln zł.

Na województwo lubelskie przeznaczono 162,5 mln zł. Więcej pieniędzy dostały tylko trzy województwa mazowieckie, małopolskie i śląskie. W trzeciej edycji do rozdysponowania była kwota 1,65 mld zł. W sumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w trzech naborach samorządy dostały 13 mld zł. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here