Chełmianin z profesurą belwederską

Chełmianin prof. dr hab. Waldemar Bednaruk odebrał z rąk prezydenta RP akt nominacji profesorskiej. Prawnik, historyk, wieloletni wykładowca KUL znalazł się tym samym w prestiżowym gronie naukowców z „profesurą belwederską”, czyli najwyższym stopniem naukowym w kraju.

O przyznaniu chełmianinowi przez prezydenta RP zaszczytnego tytułu profesora nauk prawnych jakiś czas temu informowaliśmy w „Nowym Tygodniu”. Prof. dr hab. Waldemar Bednaruk tytuł ten otrzymał we wrześniu 2020 r. Wtedy prezydent RP podpisał akt nominacji profesorskiej, ale uroczystość jej wręczenia odłożono – najpierw ze względu na panującą epidemię i związane z nią obostrzenia, a potem z powodu wybuchu wojny na Ukrainie. Uroczystość ta miała miejsce 7 lutego br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

– Była bardzo podniosła, wręczono nominacje kilkudziesięciu profesorom z praktycznie wszystkich ośrodków akademickich w kraju z wielu różnych dziedzin nauki – mówi prof. dr hab. Waldemar Bednaruk.

Prof. Bednaruk jest absolwentem Technikum Mechanicznego w Chełmie. Katolicki Uniwersytet Lubelski to jego Alma Mater. Lista nagród i wyróżnień zdobywanych przez prof. W. Bednaruka za jego wybitne osiągnięcia naukowe jest bardzo długa, a ukoronowaniem jego dorobku naukowego jest najwyższy stopień naukowy dostępny w naszym kraju, czyli właśnie tytuł profesora nadawany przez prezydenta RP, określany jako „profesura belwederska”.

Wędruje ona do nielicznych, bo tytułem tym odznacza się osoby, które uzyskały już stopień naukowy doktora habilitowanego, mają osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiadają znaczące osiągnięcia dydaktyczne, w tym także w kształceniu kadry naukowej. W. Bednaruk profesurę belwederską uzyskał w wieku 48 lat, co oznacza, że jest najmłodszym naukowcem z tym prestiżowym tytułem w dziejach Katedry Historii Ustroju i Prawa KUL, gdzie pracuje.

Przypomnijmy, że prof. Bednaruk jest autorem ponad 100 artykułów naukowych, ale także autorem, współautorem lub redaktorem wielu książek pełnych historycznych, iskrzących emocjami ciekawostek. Jest on też członkiem American Society for Legal History, Komisji Prawniczej Oddziału Lubelskiego PAN, Towarzystwa Naukowego KUL oraz Chełmskiego Towarzystwa Naukowego, wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. (mo, fot. arch. prywatne)