Chrapka na unijne miliony

W gminie Kamień ruszyła przebudowa dróg w siedmiu miejscowościach. Przedsięwzięcie obejmuje remont 990 m odcinka drogi w Pławnicach Kolonii.

 

Inwestycja pochłonie 108 tys. zł. Gmina wykłada te pieniądze z własnej kieszeni, ale jednocześnie urzędnicy starają się o dotację na ten cel z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Koszt naprawy dróg w pozostałych miejscowościach – Czerniejowie, Haliczanach, Kamieniu Kolonii, Koczowie, Pławnicach, Rudolfinie – to 65 tys. zł. Pieniądze te pochodzą z funduszy sołeckich. W ramach tego przedsięwzięcia zużytych zostanie 816 ton tłucznia. Prace drogowe wykona Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Bernarda Kaleta z Wólki Tarnowskiej. Wśród kolejnych zaplanowanych inwestycji są m.in.: budowa oświetlenia ulicznego w Ignatowie, a także budowa placu zabaw w Kamieniu na osiedlu Malinowe. Wkrótce dokończony ma być chodnik w Strachosławiu. W tym roku zaplanowano również budowę chodnika w Natalinie.
Kolejną inwestycją w Natalinie, na którą liczą urzędnicy z Kamienia, jest zagospodarowanie otoczenia wokół tamtejszego zbiornika wodnego. Wniosek o dotację na ten cel został już złożony. Jest to część projektu realizowanego wraz z pięcioma innymi gminami (Białopole, Żmudź, Dorohusk, Wojsławice, Horodło) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Liderem opiewającego na prawie 2 mln zł przedsięwzięcia jest gmina Kamień.
Urzędnicy szykują się do złożenia w ramach Regionalnego Programu operacyjnego wniosku o dotację na kolektory słoneczne, na które są już pierwsi chętni. (mo)