Do urzędu przez internet

Prawie 800 tys. zł miasto chce wydać na uruchomienie nowoczesnego systemu informatycznego. Wartość projektu, realizowanego wraz z dwoma partnerami, to ponad 6 mln zł, z czego 5 mln zł to dotacja unijna. Dla mieszkańców ma to oznaczać jedno – koniec z bieganiem po urzędach. Większość spraw załatwią przez internet.

Rusza nabór projektów dotyczących rozwoju elektronicznej administracji w ramach RPO, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Miasto planuje sięgnąć po unijną kasę razem z gminami Dzierzkowice i Kodeń. Pracuje nad projektem pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm oraz gmin partnerskich”.

Jak mówi Marcin Wójcik, kierownik biura informatyki w urzędzie miasta, e-usługi mają umożliwić mieszkańcom załatwianie poszczególnych spraw drogą elektroniczną (od rozliczeń podatkowych i składania deklaracji, poprzez regulowanie płatności, w tym np. za wywóz śmieci, po odbiór decyzji administracyjnych). Rodzice będą mieć też wgląd do dzienników elektronicznych i np. sprawdzać oceny czy nieobecności swojego dziecka w szkole.
Całkowita wartość projektu to 6 329 404 zł, z czego ok. 5 mln zł to dotacja unijna. Wkład własny Chełma, jako lidera projektu, to prawie 720 tys. zł. Środki te mają być rozłożone i zabezpieczone w budżecie miasta na 2016, 2018 i 2019 rok. (pc)