Dobry rok dla Fajsławic

Samorząd gminy Fajsławice podsumował rok 2020. – Zrealizowaliśmy w poprzednim roku wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji – podkreśla Aleksandra Granat z gminy Fajsławice.


Niewątpliwie jedną z największych inwestycji była przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Marysin i Wola Idzikowska. Za kwotę 375 tys. zł dokonano remontu 1200 m odcinka drogi w miejscowości Marysin. – Zadanie polegało na położeniu nowej nawierzchni asfaltowej, utwardzeniu poboczy kruszywem i wykonaniu oznakowania. W Woli Idzikowskiej przebudowano 700 m odcinek drogi.

Jezdnia ma teraz nową nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 m, utwardzone kruszywem pobocza i mijanki oraz nowe oznakowania – mówi Aleksandra Granat z gminy Fajsławice. Łączna wartość robót wyniosła 320 tys. zł. Realizacja powyższych inwestycji możliwa była dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60 procent całości kwoty poszczególnych inwestycji. Naprawiony został również odcinek drogi przy Ośrodku Medycznym DMP w Siedliskach Pierwszych.

Nowa nawierzchnia ułatwi i zapewni bezpieczny dojazd do poradni rehabilitacyjnej, z usług której korzysta bardzo duża liczba pacjentów. W lipcu 2020r. nastąpiło z kolei uroczyste otwarcie boiska w miejscowości Suchodoły. Inwestycja, której ogólny koszt wyniósł ok. 1,4 mln zł uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 513 tys. zł.

Dodatkowo z budżetu gminy wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół stadionu za 60 tys. zł. – Kolejną inwestycją była modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ksawerówce wraz z zagospodarowaniem terenu. Powstało piękne miejsce rekreacji, wypoczynku i zabaw dla najmłodszych – mówi Granat. Całkowita wartość tego zadania wyniosła 147 tys. zł, z czego dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego ze środków PROW stanowiło 94 tys. zł, a z budżetu gminy wydano 53 tys. zł.

Ważnym dla społeczności gminy Fajsławice było otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury. Przebudowa zdegradowanego budynku OSP na GOK, która trwała cały 2019 r. pochłonęła 1,4 mln zł. Mimo otrzymanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w kwocie 667 tys. zł, aby ukończyć inwestycję gmina musiała dołożyła z budżetu 700 tys. zł.

W 2021 r. rozbudowano 250-metrowy odcinek sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wola Idzikowska, a także zmodernizowano gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych poprzez budowę wiat na odpady i drogi dojazdowej. Zmodernizowano też budynek Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Boniewie i Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach, wymieniając instalacje centralnego ogrzewania i piece na kotły pelletowe.

– Gmina Fajsławice jest przygotowana na kolejny intensywny rok pracy i realizację nowych inwestycji, które będą służyły jej mieszkańcom. Już teraz ogłoszone zostały przetargi na wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Fajsławicach, zagospodarowanie zbiornika wodnego oraz montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, z których skorzysta blisko 300 gospodarstw domowych – podsumowuje Granat. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here