Dom Aktora do remontu

W Domu Aktora przy ul. Radziszewskiego 2A artyści zajmują 24 lokale

Lubelscy artyści mieszkający w Domu Aktora przy ul. Radziszewskiego 2A w Lublinie lada dzień mogą stracić dach nad głową! Marszałek województwa zadecydował, że budynek, którego właścicielem jest Samorząd Województwa ze względu na jego zły stan techniczny poddany zostanie remontowi.


W Domu Aktora artyści zajmują 24 lokale, z czego dwa pomieszczenia wynajmowane są na rzecz Teatru H. Ch. Andersena, a więc instytucji kultury podlegającej prezydentowi Lublina. I do Krzysztofa Żuka w piątek zwrócił się w piśmie wicemarszałek Michał Mulawa z prośbą o pomoc w zabezpieczeniu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta i przeznaczeniu ich na wynajem dla artystów związanych życiowo i zawodowo z Kozim Grodem. Pismo nawiązuje do przyjętego na ostatnim posiedzeniu (25 czerwca) stanowiska Rady Miasta Lublin w sprawie wspierającego apel aktorów w celu zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych.

– Wobec niepokojących informacji płynących ze środowiska lubelskich artystów, Rada Miasta Lublin apeluje do Marszałka Województwa Lubelskiego o zaprzestanie działań zmierzających do zamknięcia Domu Aktora w Lublinie. Od lat obiekt ten służy całemu środowisku teatralnemu naszego miasta i regionu, szczególnie aktorom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, dla których możliwość skorzystania z tańszego mieszkania jest istotnym czynnikiem przy wyborze teatru, w którym decydują się pracować. Istnienie Domu Aktora to dodatkowy atut do utrzymania w naszym środowisku młodych i zdolnych aktorów, a konsekwencją jego likwidacji będzie spadek atrakcyjności i poziomu lubelskich teatrów. Informacja ta budzi zdziwienie i zrozumiałe obawy artystów zamieszkujących lubelski Dom Aktora, w szczególności, że zostaje ogłoszona po tak dramatycznym dla środowiska artystycznego roku, związanego z pandemią Covid-19 – napisali radni w swoim stanowisku.

Władze województwa, jak podkreśla Remigiusz Małecki, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego są zmuszone do przeprowadzenia remontu budynku ze względu na jego zły stan techniczny. – Zakres niezbędnych do wykonania robót to m.in. dostosowanie budynku do przepisów p.poż, prawa budowlanego i dostępu dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w przedmiotowym budynku należałoby przebudować także istniejącą instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz CO. W związku z tym, że jest to generalny remont, budynek musi być niezamieszkały, a to wiąże się z wypowiedzeniem umów najmu – mówi R. Małecki.

Czy po remoncie artyści wrócą do Domu Aktora? A może z ul. Stefczyka bliżej marszałka przeniesie się jeden z najważniejszych departamentów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego – Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (RPO), o czym co raz głośniej mówi się na mieście? Rzecznik UMWL tej informacji nie potwierdza. BS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here