Drugi dom dziecka we Włodawie

We włodawskim starostwie lokalna firma Feniks podpisała z Powiatem Włodawskim umowę na budowę drugiego we Włodawie domu dziecka. Koszt budowy obiektu to niemal 4,5 mln zł i niemal cała ta kwota pochodzić ma z Polskiego Ładu.

Od ponad 10 lat w powiecie włodawskim funkcjonuje jedna placówka opiekuńczo-wychowawcza. Przebywa tam kilkanaścioro wychowanków z całej Polski, a dyrektorem placówki od jej początku jest Jarosław Pogonowski. Od kilku lat dyrektor zgłaszał pilną potrzebę budowy nowego domu dziecka, bo dotychczasowy nie jest w stanie przyjąć wszystkich potrzebujących. Drogę ku temu otworzył rządowy program Polski Ład, do którego władze powiatu włodawskiego złożyły skuteczny wniosek. Inwestycja opiewa na 4 435 tys. zł, zaś dofinansowanie z Polskiego Ładu wyniesie 3 825 tys. zł.

Umowę na realizację podpisali z jednej strony: Andrzej Romańczuk – starosta włodawski i Tomasz Korzeniewski – wicestarosta, a z drugiej Krzysztof Michalec i Tomasz Michalec z firmy Feniks z Włodawy.

Nowy dom dziecka powstanie tuż obok istniejącego już przy ul. Sztabowej we Włodawie. Inwestycja ma trwać 30 miesięcy i być zakończona przed wiosną 2025 r.

Przedmiotem zamówienia jest nie tylko budowa, ale i opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z infrastrukturą techniczną, wyposażeniem i zagospodarowaniem części działki przy ul. Sztabowej we Włodawie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

W nowym domu dziecka przebywać będzie kilkanaścioro wychowanków pod opieką profesjonalnej kadry. (pk)