Dziurawy dach studni

Na dachu studni na placu Łuczkowskiego coraz mniej gontu. Chełmianie po raz kolejny zwracają uwagę, że pora na naprawę. W ratuszu mają nadzieję na dotację umożliwiającą rewitalizację studni i całego placu Łuczkowskiego, a także parku miejskiego.

– Dach studni się sypie – mówi nasz rozmówca. – Wiele osób spaceruje, a dzieci i młodzież, tradycyjnie, przesiadują na studni i trudno im tego zabronić. Dobrze, byłoby naprawić dach, bo jest w tak kiepskim stanie, że w końcu gont czy jakiś inny element spadnie na kogoś. W złym stanie są też okoliczne murki, na których też chętnie przesiadują chełmianie, przyjezdni.

Na studnię nie wolno wchodzić, bo obiekt do tego nie służy, ale – jak zauważył nasz Czytelnik – w praktyce trudno temu zapobiec. Wielu rodziców pozwala swoim dzieciom wspinać się na studnię. W ratuszu nie przewidują doraźnej naprawy dachu studni, bo mają nadzieję, że uda się dostać dofinansowanie na rewitalizację pl. Łuczkowskiego, dzięki czemu problem zostanie rozwiązany. Wiadomo, że weryfikacja wymogów formalnych przebiegła pozytywnie. Ocena formalna trwa. Jeśli wynik będzie pomyślny, przyjdzie kolej na ocenę merytoryczną.

– Do momentu uzyskania wyników oceny formalnej wniosku (informacja w tej sprawie powinna dotrzeć do urzędu miasta w ciągu trzydziestu dni), który zakłada szeroko zakrojoną rewitalizację placu Łuczkowskiego, w tym również miejskiej studni, nieplanowany jest remont doraźny – informują w Biurze Prasowym UM Chełm. – W zależności od uzyskanej informacji, związanej z przyznaniem ewentualnego dofinansowania, podejmowane będą dalsze decyzje. Jeżeli dofinansowanie na rewitalizację placu zostanie przyznane, wówczas jeszcze w tym roku, ogłoszony zostanie przetarg na realizację tego kompleksowego przedsięwzięcia.

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja Placu Doktora Edwarda Łuczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” opiewa na ponad 16 milionów złotych. Magistrat wnioskuje o prawie 12 milionów złotych dotacji na ten cel. Zakres projektu zakłada m.in. remont nawierzchni placu, posadzenie nowych drzew i roślin, montaż małej architektury, remont studni czy utworzenie lodowiska w sezonie zimowym. Jeśli dotacja zostanie pozyskana, wymienione zostanie również oświetlenie na placu, przebudowany budynek wyjścia z podziemi, który jednocześnie stanie się miejscem integracji międzypokoleniowej, tzw. „Senior Cafe”.

W ramach tego samego zadania zrealizowana zostanie również rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Lubelskiej. W tym przypadku zakres prac obejmuje m.in. przebudowę ścieżek parkowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, wyremontowanie schodów z podjazdami dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wykonanie nowych nasadzeń, wymianę oświetlenia czy przebudowę placu zabaw, o którą wielu chełmian zabiega od lat. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here