Fajsławice z wyróżnieniem

Gmina Fajsławice znalazła się wśród wyróżnionych samorządów w kategorii „środowisko” za realizację projektu pn. „Instalacje solarne oraz pompy do CWU, jako źródło energii odnawialnej w Gminie Fajsławice”, podczas uroczystej Gali „Europejski Samorząd – Ambasador Funduszy Europejskich.

Gala odbyła się w Lublinie. Podczas wydarzenia uhonorowano samorządy, które dotychczas najlepiej realizują inwestycje unijne w województwie lubelskim. Kapituła przyznała nagrody i wyróżnienia w 5 kategoriach: rewitalizacja, środowisko, dziedzictwo kulturowe i naturalne, włączenie społeczne i edukacja, a także zdrowie i polityka senioralna.

Wśród wyróżnionych znalazła się gmina Fajsławice, która nagrodzona w kategorii „środowisko” za realizację projektu pn. „Instalacje solarne oraz pompy do CWU, jako źródło energii odnawialnej w Gminie Fajsławice”. Projekt ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Skorzystało z niego łącznie 387 gospodarstw, w których zamontowano 241 instalacji kolektorów słonecznych i 146 pomp ciepła do CWU na budynkach mieszkalnych. Dyplom wyróżnienia z rąk poseł do Parlamentu Europejskiego Beaty Mazurek oraz marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, odebrał sekretarz gminy Fajsławice Jacek Kęcik.

Gmina Fajsławice nie spoczęła na laurach. Obecnie, jak mówi wójt Janusz Pędzisz, realizuje kolejny projekt związany z instalacją OZE, z którego skorzystało 272 gospodarstw domowych. W ramach projektu zamontowano 157 instalacji fotowoltaicznych, 46 pomp ciepła do CWU, 45 instalacji kolektorów słonecznych oraz 24 kotły na biomasę (pellet).

Ponadto w ramach projektu zaplanowano również montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej – budynku urzędu gminy oraz na budynkach szkół podstawowych. – Wszystkie te działania przyniosą dla gminy i jej mieszkańców wymierne korzyści nie tylko finansowe, ale przede wszystkim dla naszego zdrowia i środowiska naturalnego – podkreśla wójt Pędzisz. (s)