Gospodynie z Hańska u Pierwszej Damy

(17 stycznia) Przedstawiciele KGW ze wsi Hańsk Kolonia i Ujazdów oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Dubeczno – Polesie Zachodnie spotkali się w Pałacu Prezydenckim z Agatą Kornhauser-Dudą. – Bardzo cenię sobie działalność kół gospodyń wiejskich – zapewniła żona prezydenta RP, dziękując za wizytę.

Przedstawiciele kół gospodyń wiejskich z gminy Hańsk swoimi osiągnięciami, pasjami i planami na przyszłość podzielili się z Pierwszą Damą. Członkowie KGW ze wsi Hańsk Kolonia i KGW Ujazdów w województwie lubelskim, a także Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Dubeczno – Polesie Zachodnie byli zachwyceni przyjęciem oraz zainteresowaniem ich problemami.

Goście zwiedzili Pałac Prezydencki, a następnie wzięli udział w spotkaniu. Panie mówiły o podjętych na rzecz mieszkańców inicjatywach, wspólnym spędzaniu czasu, wzajemnym wsparciu i bliskich relacjach, które pielęgnują. Podkreślały, że współczesne organizacje dbają o dawne tradycje i zwyczaje, popularyzując dziedzictwo kulturowe regionu, ale też pobudzają aktywność mieszkańców, integrują przedstawicieli wszystkich pokoleń, dają okazję do rozwoju, nauki i zabawy w przyjaznej, niemal rodzinnej atmosferze.

W Pałacu Prezydenckim rozmawiano o wsparciu rozwoju terenów wiejskich, działaniach poprawiających sytuację społeczno-zawodową mieszkańców wsi czy reprezentacji interesów lokalnych społeczności. Duży nacisk kładziono na potrzebę aktywizacji seniorów, ale także na rosnące zainteresowanie własną tożsamością i jej tradycjami wśród przedstawicieli młodego pokolenia.

Stowarzyszenia zrzeszają osoby w różnym wieku, coraz częściej pojawiają się w nich także panowie. Koła i stowarzyszenie z Lubelszczyzny inicjują wiejskie i gminne spotkania kulturalne i rozrywkowe: pikniki, koncerty, wystawy, prowadzą też działalność wydawniczą i edukacyjną.

– Koła Gospodyń Wiejskich mają bardzo bogatą, ponad 150-letnią tradycję, ale co ciekawe, w ostatnim roku powstało bardzo wiele nowych kół – To świadczy o niezwykłej przedsiębiorczości i sile kobiet. Bowiem to głównie panie są inicjatorkami wydarzeń integrujących lokalną społeczność, chciałabym za to bardzo serdecznie podziękować – podkreśliła A. Kornhauser-Duda. (pk, fot. www.prezydent.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here