Hubertusy

Koło Łowieckie nr 48 „Ponowa”


(5 listopada) Myśliwi z Koła Łowieckiego nr 48 „Ponowa” we Włodawie uczcili święto patrona św. Huberta tradycyjnym polowaniem zbiorowym. Po zbiórce myśliwych i naganki na dziedzińcu przy domku myśliwskim w Okunince oraz odprawie, młodzi myśliwi Łukasz i Rafał Poliański złożyli uroczyste ślubowanie. Ceremonię prowadził prezes koła Dariusz Korona. Na tej zbiórce zostały także ogłoszone wyniki w konkursie na najlepszego lisiarza. Pierwsze miejsce zajął Krzysztof Jakubiak za odstrzał 13 lisów, drugie – Kamil Korona za odstrzał 12 lisów, zaś trzecie – Adrian Matuszyk za odstrzał 11 lisów. Zostali wyróżnieni medalami, dyplomami i nagrodami. Po losowaniu kart stanowiskowych myśliwi wyruszyli do łowiska w dwóch grupach. Polowanie prowadzili Andrzej Antoniszewski i Andrzej Kapluk. Obie grupy opolowały po 3 mioty. W grupie prowadzonej przez Andrzeja Antoniszewskiego pozyskano 2 dziki. Podczas uroczystej zbiórki po przyjeździe z łowów podsumowano polowanie i wyróżniono pamiątkowymi medalami króla i wicekróla polowania. Królem został Andrzej Postawski, a wicekrólem Andrzej Antoniszewski – myśliwi, dzięki którym na pokocie znalazły się dwa dziki. W wyśmienitych humorach uczestnicy polowania smakowali jak zwykle doskonały bigos. W taki sposób uroczyście został rozpoczęty sezon polowań zbiorowych 2016/2017 w Kole łowieckim nr 48 „Ponowa” we Włodawie.

Koło Łowieckie nr 50 „Cietrzew”

(5 listopada) Na terenie obwodu łowieckiego nr 110 Koła Łowieckiego nr 50 „Cietrzew” w Dubecznie odbyło się uroczyste polowanie z okazji dnia św. Huberta. Polowano w dwóch grupach z udziałem naganki. Jedną grupę poprowadził Zbigniew Gaj, a drugą – Stefan Filipczak. W polowaniu brało udział trzydziestu dziewięciu myśliwych. W wyniku pędzeń pozyskano: cztery dziki i dwa lisy. Królem polowania został Józef Murgała (trzy dziki), natomiast wice królem Jan Szczepański (dzik). Po zakończeniu polowania w Starym Majdanie odbyła się uroczysta biesiada przy posiłkach z dziczyzny.

Koło Łowieckie nr 86 „Szpak”

Hubertus w Kole Łowieckim nr 86 „Szpak” w Woli Uhruskiej odbył się w niedzielę, 6 listopada. Na zbiórkę stawiło się 30 członków koła i 12 osób naganki. Prezes Andrzej Barczuk przywitał przybyłych na polowanie zbiorowe. Na odprawie odbyło się uroczyste ślubowanie myśliwskie Mariusza Karpowicza. Ślubowanie przyjął Longin Mazurek w asyście najstarszego stażem myśliwskim myśliwego – Ryszarda Kondeja. Polowano w dwóch grupach. Prowadzącymi byli: Andrzej Barczuk i Pior Kędzierawski. Na pokocie ułożono dzika, którego pozyskał Piotr Kędzierawski. Po zakończeniu polowania delektowano się bigosem myśliwskim przy ognisku.

Koło Łowieckie nr 53 „Bażant”

Polowanie hubertowskie w Kole Łowieckim 53 „Bażant” w Świdniku w obwodzie łowieckim nr 166. Zbiórka o godz. 8.00 w Ludwinowie. Przy kapliczce stawiło się 32 myśliwych i 25 pomocników. Polowanie hubertowskie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą, którą odprawił ks. Tomasz Konstanciuk. Odprawę poprowadzili Rafał Gargol i Marian Walkowski. Wśród myśliwych był młody adept Michał Komnacki, który przystąpił do ślubowania, które poprowadził Marian Walkowski a opiekunem był Rafał Gargol. Polowanie sposobem szwedzkim z ambon. Ruszyła naganka, padają strzały, prowadzący polowanie po pędzeniu zbiera wiadomości, okazało się, że przeszły dziki i przeszły jelenie, skończył się miot, podwody zbierają myśliwych i pomocników, układany jest pokot, na którym leżą jeleń-cielak i trzy dziki. Prowadzący dekoruje króla polowania – Tomasza Konstanciuka. Polowanie kończy biesiada z grochówką, bigosem i pieczonym dzikiem.

Koło Łowieckie nr 85 „Sokół”

(5 listopada) W rejonie Wytyczna, w obwodzie łowieckim nr 112, odbyło się uroczyste polowanie hubertowskie w KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęto mszą świętą w kościele pw. św. Izydora w Woli Wereszczyńskiej. Mszę przy udziale pocztu sztandarowego koła i sygnalistów myśliwskich z Technikum Leśnego w Biłgoraju odprawił ks. proboszcz Paweł Wiatrak. Po modlitwie uroczyste ślubowanie myśliwskie, które odebrał prezes Koła Zbigniew Latusek, złożyli: Jakub Jabłoński, Grzegorz Guściora, Szymon Misiewicz oraz Rafał Wach. Następnie myśliwi ruszyli na miejsce zbiórki, gdzie po odprawie przeprowadzonej przez prowadzących polowanie Macieja Osieleńca i Tadeusza Kasjana 38 myśliwych ruszyło na łowy. Odbyły się one przy udziale podkładaczy z bardzo dobrze wyszkolonymi psami. Po dwóch sprawnie przeprowadzonych miotach na pokocie znalazł się dzik pozyskany przez świeżo upieczonego myśliwego Szymona Misiewicza, który podczas uroczystego zakończenia polowania został odznaczony medalem króla polowania. Po pokocie i oficjalnym zakończeniu polowania rozpoczęła się biesiada myśliwska, na której serwowany był m. in. pieczony dzik, smażony karp oraz potrawy z grilla.

Koło Łowieckie nr 24 „Lis”

(13 listopada) W obwodzie nr 190 w Lesie Niemienickim odbyło się zbiorowe polowanie myśliwych z Koła nr 24 „Lis”. Polowanie dla 30 myśliwych, w tym 4 gości, poprowadził Mariusz Mazurkiewicz. Pozyskano dziewięć dzików oraz dwa lisy. Królem polowania został Krzysztof Kowalczyk, który strzelił trzy dziki, natomiast wicekrólem – Piotr Pawelec z dwoma dzikami na rozkładzie. Po okazałym pokocie odbyła się biesiada przy ognisku, gdzie na zgromadzonych czekał gorący bigos oraz upominek od Mariana Rudnika – prezesa ORŁ oraz członka koła Lis. (m)

Polowanie integracyjne Jarząbka i Szaraka

(12 listopada) Koło Łowieckie nr 6 „Jarząbek” w Lublinie zorganizowało wspólnie z Kołem Łowieckim nr 16 „Szarak” w Krasnymstawie integracyjne polowanie zbiorowe na sąsiadujących obwodach 189 i 190. W polowaniu uczestniczyło trzydziestu sześciu myśliwych, dwie podwody, ośmiu naganiaczy oraz osiem psów. Podczas wspólnych łowów św. Hubert darzył kolegom myśliwym i po przepędzeniu 7 miotów na pokocie znalazło się 16 dzików, dwa lisy oraz bażant. Koniec wspólnych łowów zakończono wspólnym ogniskiem, przed którym myśliwi – zgodnie z etyką i tradycją – oddali cześć upolowanej zwierzynie.