I z nagrodami prezydenta

Kwiaty, podziękowania a także nagrody pieniężne – tak 13 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Żuk podziękował za całoroczną pracę stu nauczycielom z lubelskich szkół. Nagrodami Prezydenta Miasta Lublin, w wysokości 4 500 zł, zostało uhonorowanych stu nauczycieli, w tym osiemnastu dyrektorów. Uroczystość odbyła się w siedzibie Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego, przy ul. Narutowicza. (EM.K.)

Nagrody prezydenta Lublina otrzymali:

Bogusława Begiełło dyrektor Przedszkola nr 4, Bożena Pietrosińska dyrektor Przedszkola nr 5, Sylwana Bartosiewicz dyrektor Przedszkola nr 34, Renata Kudlicka dyrektor Przedszkola nr 47, Ewa Jaszczewska dyrektor Przedszkola nr 78, Jolanta Zabłuda dyrektor Przedszkola nr 87, Ewa Momot dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza, Adam Szymala dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II, Ewa Barszcz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina, Mirosław Wójcik dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza, Katarzyna Korościk dyrektor Szkoły Podstawowej nr 57 im. Jana Kochanowskiego, Bożenna Kowalik dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka, Małgorzata Klimczak dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego, Radosław Borzęcki dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, Monika Wrona dyrektor XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, Elżbieta Sękowska dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego, Halina Rybczyńska dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta, Tomasz Szabłowski dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego, Alina Odrzywolska nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego, Robert Bobowski nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego, Marta Mianowana wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka, Marek Torbicz wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego, Dorota Lęgieć nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina, Anna Kwiatek wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina, Magdalena Berezecka nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja, Dorota Poręba nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza, Anna Stańczyk nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi, Renata Złotnicka-Panasiuk nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich, Marzena Wróblewska nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi, Joanna Gałat nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi, Katarzyna Stanuch nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego, Anna Woźniak nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów, Anna Czajka nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Małgorzata Rodzik nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego, Sławomir Depta nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta, Iwona Matysiewicz nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 47 im. Ignacego Jana Kraszewskiego, Jolanta Kusyk nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 48 im. Józefa Piłsudskiego, Lidia Hanczaruk nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II, Katarzyna Sudewicz nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II, Jadwiga Śliżewska nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II, Mariola Szponar wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 52 im. Marii Konopnickiej, Joanna Cegłowska nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 17 im. Zwycięstwa Grunwaldzkiego, Beata Siek nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich, Beata Owczarek wicedyrektor Zespołu Szkół nr 12, Ewa Koniczyńska nauczyciel Zespołu Szkół nr 12, Celina Stasiak Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, Jolanta Resz nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego, Jolanta Wnuk-Kurowska nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 40 im. Leona Kruczkowskiego, Maria Berej nauczyciel Przedszkola nr 35, Urszula Wrońska nauczyciel Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 36, Renata Lewandowska nauczyciel Przedszkola Integracyjnego nr 39, Anna Wezgraj nauczyciel Przedszkola nr 43, Renata Skrzypek nauczyciel Przedszkola nr 50, Jolanta Kamińska, nauczyciel Przedszkola nr 54, Katarzyna Wrótniak, nauczyciel Przedszkola nr 59, Barbara Gerhard nauczyciel Przedszkola nr 66, Bożena Zawiślak nauczyciel Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego, Joanna Łoś nauczyciel Zespołu Szkół nr 10, Bożena Szypuła nauczyciel Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego, Ewa Połczyńska-Chmielnicka, nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica, Marzanna Kędzierska, nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego, Urszula Kalita nauczyciel III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej, Adam Prus wicedyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej, Justyna Krupińska nauczyciel IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej, Joanna Mazur wicedyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie, Małgorzata Rozwałka nauczyciel VI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja, Maria Michalska-Krukowska nauczyciel VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej, Beata Bojar nauczyciel IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, Jolanta Trześniowska nauczyciel IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, Anna Marczuk nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, Andrzej Szum wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego, Małgorzata Kwiatkowska nauczyciel XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. cc mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, Sylwia Kornas nauczyciel XXX Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego, Joanna Szczerbakiewicz, nauczyciel XXX Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego, Anna Balawajder, nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego, Anna Szymczyk-Furgał, nauczyciel Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, Marek Gruszka nauczyciel Zespołu Szkół nr 6, Grzegorz Witczak nauczyciel Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego, Władysław Wzorek nauczyciel Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego, Agnieszka Rozwadowska kierownik szkolenia praktycznego Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Bożena Podgórska wicedyrektor Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga, Krzysztof Olszewski nauczyciel Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga, Jolanta Abramowicz nauczyciel Zespołu Szkół Elektronicznych, Tadeusz Markiewicz nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów, Anna Koput-Zalewska wicedyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego, Iwona Sokołowska nauczyciel Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta, Małgorzata Dąbrowska nauczyciel Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki, Jadwiga Szumlak nauczyciel Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Cezary Wawszczak, nauczyciel Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Agnieszka Nowacka nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, Marcin Zachwatowicz nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, Monika Grum nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej, Agata Łapa nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II, Karolina Rybak pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, Mariola Gulbierz, psycholog Zespołu Poradni nr 1 , Anna Wójtowicz psycholog Zespołu Poradni nr 2, Barbara Młotkowska nauczyciel Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego, Magdalena Żmudzka-Glińska nauczyciel Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego, Wiesław Bodo wychowawca Bursy Szkolnej nr 1, Katarzyna Paśniczek wychowawca Bursy Szkolnej nr 3.