Kalendarium Ziemi Włodawskiej 16-22 maja

– 16 maja 1930 roku we Włodawie urodziła się Janina Traczykówna – aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, m.in.: Barbara i Jan (1964; serial), Noce i dnie (1975), Miś (1981), Dzień świra (2002), Wszyscy jesteśmy Chrystusami (2006).
– 17 maja 2005 roku na misji w Kamerunie zginął (zastrzelony) o. Henryk Dejneka, urodzony 20 marca 1950 roku w Dołhobrodach.
– 18 maja 1786 roku metropolita kijowski i galicyjski Stefan Symeon Młocki podporządkował cerkiew w Korolówce proboszczowi we Włodawie.
– 18 maja 2005 roku w muzeum po byłym hitlerowskim obozie zagłady
w Sobiborze odsłonięto kolejną – ósmą tablicę upamiętniającą pomordowanych tu w latach 1942-1943 Europejczyków. Tym razem – po tablicy w języku polskim, niemieckim, angielskim, jidysz, hebrajskim, francuskim i niderlandzkim – odsłonięto tablicę w języku słowackim. Tablica ta złożona została w hołdzie 24 tysiącom pomordowanych w Sobiborze Żydów słowackich.
– 18 maja 2013 roku w Horostycie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Bronisławowi Deskurowi oraz powstańcom styczniowym, w 150. rocznicę powstania.
– 19 maja 1919 roku ks. Teofil Biernat ze Sławatycz poświecił cerkiew w Dołhobrodach na kościół katolicki, a 6 czerwca tego roku erygował parafię rzymskokatolicką w Dołhobrodach p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego.
– 19 maja 1947 roku we Włodawie spłonęła hala tartaczna wraz z całym sprzętem.
– 19 maja 1966 roku do rejestru zabytków wpisano cerkiew, dzwonnicę i cmentarz prawosławny w Holi.
– 19 maja 1997 roku oddano do użytku halę sportową przy SP nr 3 we Włodawie. Otwarcia dokonał prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.
– 19 maja 2013 roku we Włodawie odbył się marsz w obronie wolnych mediów, rodziny i wiary katolickiej.
– 20 maja 1965 roku we Włodawie urodził się Artur Urbański – reżyser filmowy i teatralny, aktor.
– 20 maja 1993 roku, zarządzeniem burmistrza Włodawy Mariana Sołtysa, utworzono włodawską Straż Miejską.
– 20 maja 1998 roku wmurowano kamień węgielny pod nową włodawską świątynię p.w. Najświętszego Serca Jezusowego.
– 20 maja 2001 roku – nadanie Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie sztandaru, przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uroczystość odbyła się na włodawskim rynku.
– 20 maja 2001 roku odbyło się uroczyste poświęcenie nowej cerkwi w Janówce.
– 20 maja 2012 roku oddano do użytku halę sportową przy Szkole Podstawowej w Orchówku.
– 21 maja 1923 roku we Włodawie urodził się Jerzy Jagiełło ps. „Florian” (zm. 14 sierpnia 1944 w Warszawie) – porucznik, harcmistrz, uczestnik powstania warszawskiego, zastępca dowódcy 2. kompanii „Rudy” batalionu Zośka. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, w kwaterach żołnierzy i sanitariuszek batalionu „Zośka”.
– 21 maja 1983 roku w Chełmie urodziła się radna gminy Wola Uhruska Marta Malewicz.
– 22 maja 1961 roku w Woli Uhruskiej urodziła się radna gminy Wola Uhruska Maria Haciuk.
– 22 maja 1984 roku szkoła w Korolówce Osadzie otrzymała godło, sztandar oraz imię. Odtąd placówka nosiła miano: Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa im. Ireny Kosmowskiej.