Kołacze – Ciekawostki lokalne (101)

Z historii

„Datowane na 1510 r. (…) W 1564 r. Kolacze (…) W 1533 r. miejscowość należała do parafi i prawosławnej w Sawinie, diecezja chełmska (…) Na początku XVII wieku wieś należała do gminy żydowskiej we Włodawie (…) Miejscowość umieszczona na mapie województwa lubelskiego z 1826 r.”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

We wsi i w folwarku

„Według spisu z 30 września 1921 r. wieś i folwark w gminie Hańsk. Wieś posiadała 40 domów i 8 innych budynków z przeznaczeniem na zamieszkanie. Liczyła 341 osób, w tym 162 mężczyzn oraz 179 kobiet, w tym 80 rzymskokatolików, 248 prawosławnych i 13 wyznania mojżeszowego. 111 osób deklarowało narodowość polską, 216 rusińską i 10 żydowską. Folwark: 2 domy, w których mieszkało 60 osób, w tym 34 mężczyzn i 26 kobiet, w tym13 rzymskokatolików, 41 prawosławnych i 6 wyznania mojżeszowego, w tym 31 narodowości polskiej, 22 rusińskiej, 6 żydowskiej i 1 inne narodowości”.
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, tom IV województwo lubelskie,
Warszawa 1924

Wielkie przedwojenne targi

„Na podstawie art. 65 i 68 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 7.VI.1927 r. o prawie przemysłowym Urząd Wojewódzki, decyzją z dn. 7 lipca 1934 r. ustanowił targi wielkie we wsi Kołacze gm Hańsk pow. włodawskiego, które będą się odbywały w pierwszy wtorek maja, pierwszy wtorek października, każdego roku oraz co dwa tygodnie we wtorki”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010 Cztery religie w jednej szkole„W 1939 r. (według stanu z 12 marca) we wsi była szkoła powszechna. Uczyło się w niej 128 dzieci, w tym 17 rzymskokatolików, 1 ewangelik, 103 prawosławnych i 7 wyznania mojżeszowego. W placówce pracowało 2 nauczycieli”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

Powstanie nadleśnictwa

„W 1947 r. zostało utworzone nowe nadleśnictwo Kołacze, które między innymi dostarczało drewno do tartaku we Włodawie”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

Cmentarze i mogiły

„Cmentarz z I wojny. Założony w 1915 r. Powierzchnia 0,01 ha. Zlokalizowany w polu, w pobliżu rozwidlenia drogi Lublin – Włodawa w kierunku Starego Brusa. W odległości ok. 15 m. na zachód od drogi Lublin – Włodawa i ok. 50 m na północ od drogi w kierunku Brusa. Cmentarz położony w terenie płaskim”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010