Kolejne setki mieszkańców bez wody!

Po skażeniu wodociągów w Niemienicach i Latyczowie w piątek dotarła do nas informacja, że wody pitnej pozbawionych jest kolejnych kilkuset mieszkańców gminy Krasnystaw. Tym razem bakterie wykryto w ujęciu wody w Krynicy.

16 września pracownicy powiatowego sanepidu w Krasnymstawie pobrali próbki wody z wodociągu w miejscowości Krynica (gmina Krasnystaw). Okazało się, że w ujęciu stwierdzono przekroczenie wartości parametru mikrobiologicznego, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

– W związku z powyższym Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie wydał decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krynica i nakazał administratorowi wodociągu: unieruchomienie wodociągu do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych wody, natychmiastowe podjęcie skutecznych działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do stanu zgodnego z rozporządzenia ministra zdrowia, zapewnienie użytkownikom wody do spożycia z innego źródła, spełniającej wymagania ww. rozporządzenia, niezwłoczne poinformowanie wszystkich użytkowników wodociągu, że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów, produkcji żywności – czytamy w piśmie wydanym przez PIS w Krasnymstawie.

Jednocześnie sanepid zezwolił na utrzymywanie instalacji wodociągowej w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci oraz korzystania z wody do celów sanitarnych (do spłukiwania toalet). – Ponowne dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badań jakości wody i przedłożeniu ich PPIS w Krasnymstawie – dowiadujemy się.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Krynica zaopatruje w wodę ok. 610 mieszkańców miejscowości Krynica, Bzite, Józefów, Czarnoziem w gminie Krasnystaw oraz miejscowości Hruszów Kolonia w gminie Rejowiec. (kg)