Krasnostawskie kolędowanie 2020

W kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie zorganizowano koncert pod hasłem ,,Krasnostawskie Kolędowanie”. Tuż po zakończeniu mszy św. proboszcz parafii, ks. Janusz Gzik zaprosił wszystkich zgromadzonych do wysłuchania kolęd i pastorałek w wykonaniu młodzieży krasnostawskiej.

Mieszkańcy Krasnegostawu wspólnie przeżywali tajemnicę Bożego Narodzenia wyśpiewaną w kolędach i pastorałkach, takich jak: „Cicha Noc”, „Gloria”, „Nowy rok hop”, „Nuż „Mizerna cicha” czy „A kiedy wigilii przyjdzie czas” i wielu innych.

W tym roku najpiękniejsze kolędy śpiewali: Oliwia Mazurek i Klaudia Żuk z Zespołu nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej, zespół wokalny „Złota piątka” z SP nr 5, zespół wokalny „Jak zawsze” z SP nr 4, Piotr Jaworski oraz Kapela folkowa „Styrta” z Gminnego Ośrodka Kultury w Siennicy Nadolnej. Na zakończenie artyści wspólnie z licznie przybyłą publicznością zaśpiewali kolędę „Wśród nocnej ciszy”.

Koncert wsparli: Parafia Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie, urząd miasta Krasnystaw, SP nr 4. Oprawę multimedialną zapewniła firma A – Studio Andrzeja Staronia, oprawę graficzną Anna Darmochwał-Benben, nagłośnienie koncertu – firma Wi-Art. Jacka Żelisko. Organizatorem koncertu był Leszek Darmochwał. (k, fot. SP nr 4 Krasnystaw)