Ksiądz infułat Chełmianinem Roku

Zaskoczenia nie ukrywał sam laureat. Złożona głównie z urzędników kapituła, pod przewodnictwem prezydenta Jakuba Banaszka, przyznała księdzu infułatowi, Kazimierzowi Bownikowi, wieloletniemu proboszczowi parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, tytuł Chełmianina Roku. Ale nie ubiegłego, a… 2018.

Decyzja kapituły o przyznaniu tytułu Chełmianina Roku 2018 zaskoczyła samego księdza infułata Kazimierza Bownika, który w tym roku skończy 81 lat. Był zaskoczony wyróżnieniem, bo po odebraniu nagrody zachodził w głowę, czym przysłużył się, że członkowie kapituły zdecydowali o jego wyborze. Laureata uhonorowali prezydent Jakub Banaszek oraz przewodniczący rady miasta Longin Bożeński.

Jak podkreślają urzędnicy, ksiądz infułat tytuł Chełmianina Roku dostał za całokształt swojej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem pracy na rzecz lokalnej społeczności. Funkcję proboszcza parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ksiądz Kazimierz Bownik objął w 1978 roku. Sprawował ją przez ponad 30 lat. W czasie swojego probostwa odrestaurował zabytkowe budynki Chełmskiej Górki, Stworzył Rosarium Chełmskie, Chełmską Kalwarię, Dom Pielgrzyma.

Upamiętnił postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki poprzez ustawienie symbolicznego krzyża. Posadowił na górce pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przez lata komunizmu angażował się w działalność niepodległościową i antykomunistyczną. Otrzymał godność infułata, Kapelana Honorowego Ojca Świętego. Pełnił też funkcję dziekana Dekanatu Chełm Wschód. 8 września 2009 r. odszedł na emeryturę i zamieszkał przy parafii mariackiej. Uchwałą rady miasta został Honorowym Obywatelem Miasta Chełm.

W składzie kapituły, która przyznała tytuł, w tym roku znaleźli się głównie urzędnicy oraz jeden z chełmskich notariuszy. Wcześniej kapitułę tworzyli: prezydent, przewodniczący rady miasta, dotychczasowi laureaci oraz trzej losowo wybrani mieszkańcy Chełma. Wyboru dokonano jeszcze w ubiegłym roku i tytuł pierwotnie miał być przyznany księdzu infułatowi na ostatniej sesji rady miasta w grudniu 2019 r. Jak tłumaczą urzędnicy, z przyczyn niezależnych od nich, uroczystość nie doszła do skutku. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here