Kto wyasfaltuje ul. Rückemana

Zarząd Dróg i Mostów szuka firmy, która przebuduje ulicę Wilhelma Orlika Rückemana (boczna alei generała Władysława Andersa). Prace mają się zakończyć najpóźniej 30 października tego roku.


Przetarg został już ogłoszony. Ulica Rückemana to droga dojazdowa o długości 340 metrów i szerokości ok. 7, 0 m. Wykonawca, oprócz przebudowy ulicy, będzie musiał m.in..: „sporządzić dokumentację projektową w oparciu o program funkcjonalno–użytkowy”, „wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp” oraz sprawować tzw. nadzór autorski. Chętne firmy mogą sił zgłaszać do środy, 31 lipca. Urzędnicy chcą, aby roboty na ulicy Rückemana zakończyły się najpóźniej 30 października tego roku. GR