Kumowa Dolina jak nowa

Do Wydziału Budownictwa, Architektury i Gospodarki Przestrzennej w chełmskim magistracie wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia na budowę „nowej” Kumowej Doliny. W przyszłym roku ma ruszyć całkowita przebudowa amfiteatru. Wartość prac to 13 mln zł.

Trwające od kilku tygodni prace nad projektem przebudowy amfiteatru i zagospodarowaniem przyległego terenu powoli dobiegają końca. Wykonuje je warszawskie biuro projektowe „Studium”. Projekt, zgodnie z założeniami, ma obejmować m.in.: termomodernizację budynku, sieci zewnętrzne uzbrojenia terenu, instalacje wewnętrzne, przebudowę sceny amfiteatru, widowni, dojazdy, chodniki i budowę parkingów, powstanie nowego oświetlenia, nagłośnienie, zagospodarowanie terenów zielonych itd. W zmodernizowanym budynku mają zostać zlokalizowane pracownie techniczne i kulturalne.
– Trwa sprawdzanie dokumentacji – mówi Marcin Grel zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą chełmskiego urzędu miasta. – Po uzyskaniu pozwolenia na budowę będziemy dysponować już gotowym projektem, co umożliwi dalsze działania związane z otrzymaniem dofinansowania oraz wyłonieniem wykonawcy prac budowlanych. Rozpoczęcie inwestycji jest planowane na wiosnę przyszłego roku.
Jak mówią urzędnicy, do czasu wydania pozwolenia na budowę nie można wykluczyć wprowadzenia w projekcie drobnych poprawek. Stąd szczegółową prezentację zmian, jakie mają objąć „Kumową Dolinę” poznamy po zakończeniu wszelkich procedur związanych z projektem. Wówczas miasto powinno dysponować również wizualizacjami, które ukażą jak wyglądać może odnowiony chełmski amfiteatr.
– Już na etapie projektowania widać było, iż architekci wkładają w to dużo pracy i serca. Dzięki temu Chełm powinien wzbogacić się o kolejny, po Chełmskiej Bibliotece Publicznej, Chełmskim Parku Wodnym ciekawy obiekt – mówi prezydent Chełma Agata Fisz. – Bez wątpienia będzie to kolejne centrum kultury, które umożliwi również organizację nowych plenerowych wydarzeń.
Całość prac przy modernizacji amfiteatru jest szacowana na około 13 mln zł. (s)