Literackie talenty

W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie odbyło się podsumowanie trzynastego powiatowego konkursu literacko-plastycznego „Legendy Ziemi Krasnostawskiej”.

W tym roku ogromny sukces odnieśli uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana
Twardowskiego w Siennicy Nadolnej, którzy w kategorii literackiej otrzymali: pierwszą nagrodę – Paulina Sadowska, drugą – Nikola Rokita i trzecią – Paweł Zaręba. Ponadto wyróżniono: Karolinę Hać, Wiktorię Falentę i Mikołaja Kalisza. (k)