Lubelski neurochirurg doceniony

Neurochirurg profesor Tomasz Trojanowski – został powołany w skład Komitetu Etyki w Nauce oraz Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022.


Profesor Tomasz Trojanowski jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności, prezesem Oddziału PAN w Lublinie, przewodniczącym Sekcji Nauk Medycznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Uznany neurochirurg z Lublina to także członek kilku akademii neurochirurgicznych, w tym Światowej Akademii Neurochirurgicznej i honorowy przewodniczący Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.

Po raz drugi w historii został honorowym przewodniczącym Komitetu Nauk Neurologicznych PAN. W trakcie swojej pracy pełnił wiele odpowiedzialnych zadań – w Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS) przewodniczył Sekcji Neurochirurgii, a także Grupie Specjalności Chirurgicznych UEMS. Jest członkiem Kapituły Orderu Gloria Medicinae Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Naukowiec z Uniwersytetu Medycznego w latach 1995-1999 był wiceprezydentem Europejskiego Zrzeszenia Towarzystw Neurochirurgicznych (EANS), a w latach 2001-2005 – wiceprezydentem Światowej Federacji Towarzystw Neurochirurgicznych (WFNS). Przez szereg lat przewodniczył Komitetowi Etyczno-Prawnemu Europejskiego Zrzeszenia Towarzystw Neurochirurgicznych. W latach 1995-2018 kierował Kliniką Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej UM w Lublinie. Ukończył 72 lata.

Zadaniem komitetów PAN, w których składzie znalazł się prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski, jest opracowywanie stanowisk i ekspertyz naukowych dla administracji państwowej. Ich członkowie pomagają również w rozwiązywaniu kwestii naukowych, opiniują akty normatywne dotyczące nauki, a także jej zastosowań oraz kształcenia.

Zajmują się upowszechnianiem i wprowadzaniem wyników badań oraz wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin. Podstawowym zadaniem Komitetu Etyki w Nauce jest diagnoza świadomości etycznej polskiego środowiska naukowego i formułowanie zaleceń dla jej poprawy. EM.