Lublin w okresie rozbiorów i zaboru austriackiego

Rewolty kozackie, potop szwedzki oraz wojna północna na początku XVIII stulecia odcisnęły mocne piętno na stanie Lublina. Nie bez znaczenia dla miasta miały też klęski, które co rusz nawiedzały gród nad Bystrzycą. Pożary w 1702, 1710 i 1719 roku, a także epidemie przede wszystkim czarnej ospy, cyklicznie powtarzające się co kilka lat, przyczyniły się do upadku i wyludnienia Lublina.
Poprawę przyniosły dopiero czasy ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Komisja Bono Ordinis
Dekretem króla 12 stycznia 1780 r. w Lublinie pod przewodnictwem wojewody lubelskiego Kajetana Hryniewieckiego powołana została Komisja Dobrego Porządku (Bono Ordinis). Jej celem była odbudowa zniszczonego miasta.
– Działalność Komisji zaczęła dość szybko przynosić pozytywne skutki. Już w1786 roku budżet Lublina został zrównoważony, a w następnych latach notuje się wzrost dochodów miasta – mówiła podczas wykładu prof. Ewa Ziółek – W latach 80-tych nastąpiło znaczne ożywienie gospodarcze. Do Lublina przybywają nowi osadnicy, kupcy i rzemieślnicy. Zwiększa się społeczność żydowska, ale także jest coraz więcej podatników pochodzenia niemieckiego. Pod koniec XVIII wieku jest potrzeba ufundowania kościoła ewangelickiego dla tej grupy przybyszów – dodała prof. Ziółek.
Z działalnością Komisji Dobrego Porządku wiązały się też inwestycje budowlane.
– To było ważne zadanie, żeby doprowadzić do zabudowania pewnych obszarów, które były puste, zrujnowane. Chodziło o to, żeby z obrębu miasta w murach i tych najważniejszych, reprezentacyjnych przedmieść, jak Korce i Krakowskie Przedmieście, wyeliminować zabudowę drewnianą – podkreśliła prof. Ziółek. Restaurowano stare i budowano nowe kamienice, odrestaurowano budynek ratusza (mieszczący lubelski Trybunał Koronny), nadając mu typowo klasycystyczny wystrój, Bramę Grodzką, brukowano także

1763 Rada Miejska przenosi się z ratusza (budynek Trybunału Koronnego) do kamienicy przy ul. Archidiakońskiej
1780 12 stycznia dekretem króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego w Lublinie została powołania Komisja Dobrego Porządku
1782 31 grudnia pierwszym prezydentem miasta według nowej ordynacji zastał Jan Kanty Makarowicz
1792 14 kwietnia pierwszym po ogłoszeniu Konstytucji 3 Maja prezydentem Lublina został Teodor Franciszek Gruell-Gretz
1794 Austriacy wkraczają do miasta
1795 W Lublinie powstaje cmentarz na Lipkach (dzisiejsza ulica Lipowa)
1801 Kacper Gerlicz zakłada browar
1803 przez dwa tygodnie w kwietniu pożar strawił sporą część miasta
1805 Lublin staje się stolicą diecezji

News will be here