Miejska sesja ze skróconym porządkiem

(28 kwietnia) XXII sesji Rady Miejskiej we Włodawie przeszła bez echa. Było kilka interpelacji, kilka podziękowań i podjęto kilka uchwał. Zdjęto także kilka uchwał z porządku obrad.

Na początku sesji burmistrz Wiesław Muszyński poprosił, ze względów proceduralnych, o zdjęcie z porządku obrad uchwał w sprawie: wyrażenia woli współfinansowania wraz z Powiatem Włodawskim realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych we Włodawie: 1739L ul. Korolowska i Tysiąclecia” oraz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych. Radni przystali na to bez dyskusji.
Interpelacje rozpoczął radny Erazm Meniów. Zaczął od podziękowań dla pani skarbnik i radcy prawnego za skuteczne odzyskanie przez nich 300 tys. zł nienależnie pobranego przez urząd skarbowy VAT-u. Następnie pytał o nieporządek wokół zbiornika Okopiec, o brak chodnika przy ul. Wspólnej obok cmentarza komunalnego, o brak ławek, o remont ul. Chełmskiej, o remont kamienic obok ratusza, które straszą widokiem, i o sypiący się tynk z ratusza. Interesował się także kwestiami technicznymi zapowiadanej strefy kibica podczas zbliżających się Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Chciał też przenieść kilka metrów tablicę przy pomniku Żołnierzy Wyklętych i sugerował remont stojących tam ławeczek, z których korzystają „lokalni miłośnicy alkoholu”.
Radna Łucja Pamulska pytała o dotychczasową pomoc dla PKS we Włodawie, który ledwo przędzie. Pytała także o toi-toie przy dworcu PKS.
Radna Renata Kapelko dziękowała za koncert dla Kacperka.
Radna Elżbieta Wołoszun pytała o remonty ulic w mieście, o toi-toie w lecie, o zwiększenie etatu w SP nr 3, o zmiany w MPGK, o zmiany regulaminu organizacyjnego urzędu miejskiego.
Radny Andrzej Bisko prosił o kanalizację deszczową na ul. Podzamcze.
Radny Marek Flis zauważył wysypisko śmieci obok nowej Biedronki oraz słabą skuteczność Straży Miejskiej w rozwiązywaniu problemu bezpańskich psów. Zaapelował również o częste koszenie trawy.
Następnie radni podjęli kilka uchwał, m.in. w sprawach: przyjęcia stanowiska w sprawie włączenia gminy Hanna w obszar właściwości Sądu Rejonowego we Włodawie; zmian w wieloletniej prognozie finansowej; zmian w budżecie miasta; zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie. Zapoznali się także z kilkoma sprawozdaniami (m.in. z realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, Programu Wspierania Rodziny, z działalności MOPS za 2015 r., z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie).
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych udzielał głównie burmistrz W. Muszyński. Ad Okopca – teren już jest oczyszczony. Ad ul. Wspólnej – nie ma na razie pieniędzy; ad ławek – są już zamówione; ad ul. Chełmskiej – to pytane do zarządu powiatu, bo to ulica powiatowa; ad kamienic – to są kosztowne inwestycje, bo są to zabytki; ad strefy kibica – jeszcze za wcześnie na szczegóły; ad pomnika Żołnierzy Wyklętych – tablice i ławeczki zostaną przeniesione; ad PKS – miasto pomagało przez wiele lat, przede wszystkim stosując rozłożenia na raty zobowiązań spółki, ulga wynosiła 273 tys. zł w ostatnich latach; ad toi-toi przy PKS – mamy już uzgodnione z ZDP miejsce; ad remontów ulic – przetargi wygrały PDM i WZURiB; ad MPGK – nowym prezesem będzie Hubert Ratkiewicz. (pk)