Minister rozdawał promesy i uśmiechy

W sobotę (20 maja) w Siedliszczu (gm. Wola Uhruska) wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski wręczył reprezentantkom pięciu Kół Gospodyń Wiejskich promesy na zakup sprzętu, który usprawni działanie kół. Na spotkaniu zapowiedział też, że będzie forsował projekt, aby przewodniczące kół dostały dodatki do emerytury podobnie jak sołtysi czy strażacy OSP.

Na spotkanie w świetlicy wiejskiej w Siedliszczu, oprócz wiceministra Marcina Romanowskiego, przybyli też wojewoda Bolesław Gzik, starosta włodawski Andrzej Romańczuk, wójt gminy Wola Uhruska Jan Łukasik, przewodniczący rady Marian Łubkowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Sobibór Dariusz Filipczak, proboszcz parafii Uhrusk ks. Wojciech Gawałko, komendant OSP w Woli Uhruskiej Sławomir Tokarski oraz przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich i druhowie z terenu gminy.

M. Romanowski w przemówieniu dziękował kołom za wkład w rozwój małych ojczyzn i zapowiedział, że w dalszym ciągu jego resort będzie wspierał zarówno KGW, jak i strażaków z OSP. Dariusz Filipczak mówił o dobrej współpracy, jaka istnieje między samorządem lokalnym, nadleśnictwem i organizacjami, jak KGW czy OSP. Przyznał też, że w tym roku dołoży wszelkich starań, by wyłożyć ok. 1,5 mln zł na remont drogi wiodącej z Woli Uhruskiej do Mszanny ze środków Funduszu Leśnego.

Z kolei Andrzej Romańczuk i Bolesław Gzik mówili o konieczności wspierania Polski lokalnej, m.in. poprzez lokowanie wzdłuż Bugu kolejnych jednostek wojska oraz brygad Wojsk Obrony Terytorialnej. Wójt Jan Łukasik zaś skorzystał z okazji i zwrócił się do przedstawicieli władz centralnych o wsparcie i lobbing na rzecz utworzenia w Zbereżu przejścia granicznego z Ukrainą. Po krótkiej części oficjalnej gospodynie z KGW w Siedliszczu zaprosiły wszystkich na poczęstunek i dalsze rozmowy z zaproszonymi gośćmi toczyły się już w kuluarach. (bm)