Nagroda dla prezesa?

Jest wniosek rady nadzorczej o nagrodę dla prezesa Chełmskich Linii Autobusowych, Zbigniewa Grzesiaka. Agata Fisz, prezydent miasta, decyzji w tej sprawie nie podjęła.

Już w sześciu spółkach komunalnych odbyły się coroczne zgromadzenia wspólników. Na walne czekają jeszcze Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych. Rada nadzorcza Chełmskich Linii Autobusowych, mimo że spółka zakończyła 2015 rok na minusie, zwróciła się do prezydent Agaty Fisz o przyznanie nagrody finansowej dla prezesa Zbigniewa Grzesiaka. To jedyny do tej pory tego typu wniosek. Pozostałe rady o nagrody nie występowały.
– Od walnego rady nadzorcze mają trzy miesiące na złożenie ewentualnego wniosku w sprawie nagrody dla członków zarządu – mówi Krystyna Majówka, dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru w chełmskim urzędzie. – W sprawie wniosku CLA dotyczącego przyznania nagrody prezesowi Grzesiakowi prezydent nie podjęła jeszcze decyzji. (ptr)