Nauczyciele świętowali na Zamku Lubelskim

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 13 października na Zamku Lubelskim. Na zasłużonych pedagogów czekały podziękowania, kwiaty oraz nagrody, które wręczali prezydent Krzysztof Żuk i przewodniczący rady miasta Piotr Kowalczyk.
Nagrodami w wysokości 4,2 tys. zł zostało uhonorowanych 128 nauczycieli, w tym 25 dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Lublin. W sumie miasto przeznaczyło na nagrody ponad 640 tys. zł.
Jedną z nagrodzonych tego dnia była pani Katarzyna Orzeł, nauczycielka z Gimnazjum nr 18. – Moja praca jest moim powołaniem, to przyjemność i oddanie dzieciom. Uczę od szesnastu lat informatyki i zajęć technicznych we wspaniałej szkole, do której trafiają dzieci, które chcą się uczyć – mówi nauczycielka gimnazjum. Nagrodę prezydenta Lublina odbierała po raz drugi, kilkakrotnie otrzymywała również nagrody dyrektora swojej macierzystej placówki.
– Musimy wspólnie razem spojrzeć w przyszłość, bo jesteśmy w przededniu bardzo trudnych działań. Tych obaw jest o wiele więcej niż spokojnego spoglądania w przyszłość – mówił do pedagogów prezydent Krzysztof Żuk. I zapewnił, że nie dopuści do osłabienia tempa inwestowania w lubelską oświatę. Jak dotąd Lublin jest atrakcyjnym miastem oferującym wysoki poziom kształcenia, więc ponad 60 procent uczniów w lubelskich szkołach pochodzi spoza naszego miasta. W lubelskiej oświacie zatrudnionych jest blisko 10 tysięcy pracowników. Na cele oświatowe przeznacza się rocznie około 640 milionów złotych z budżetu miasta.

Dzień Edukacji Narodowej był również okazją do przyznania Medali KEN, nagród ministra Edukacji Narodowej (7500 zł), nagród Lubelskiego Kuratora Oświaty (3600 zł). Z tej okazji przyznano również nagrody honorowe, czyli Brązowe i Srebrne Krzyże Zasługi, a także Brązowe, Złote i Srebrne Medale za Długoletnią Służbę. W bieżącym roku żaden nauczyciel z województwa lubelskiego nie uzyskał tytułu honorowego profesora oświaty. (EM.K.)
Nauczyciele nagrodzeni przez Prezydenta Miasta Lublin – kwota 4200 zł brutto:
Izabella Majewska, dyrektor Przedszkola nr 3, Małgorzata Czyżewska, dyrektor Przedszkola nr 48, Marta Stefańczyk, dyrektor Przedszkola nr 40, Elżbieta Siebielec, dyrektor Przedszkola nr 54, Krystyna Baranowska, dyrektor Przedszkola nr 57, Jolanta Błaszczak, dyrektor Przedszkola nr 63, Anna Potręć, dyrektor Przedszkola nr 66, Danuta Giletycz, dyrektor SP nr 2, Sławomira Kryńska, dyrektor SP nr 34, Henryka Olszak, dyrektor SP nr 48, Małgorzata Stacharska, dyrektor SP nr 52, Stanisław Rodak, dyrektor Gimnazjum nr 5, Urszula Remiszewska, dyrektor Gimnazjum nr 14, Małgorzata Frejowska, dyrektor ZSO nr 5, Ryszard Pawka, dyrektor ZS nr 7, Paweł Krysa, dyrektor ZS nr 9, Urszula Łapińska-Łubniewska dyrektor ZS nr 10, Stanisław Stoń, dyrektor I LO, Grzegorz Lech, dyrektor III LO, Lucyna Mądra, dyrektor VIII LO, Dariusz Kukiełka, dyrektor CKU nr 1, Marzenna Modrzewska- Michalczyk, dyrektor ZS Ekonomicznych im. Vetterów, Marek Szymański, dyrektor ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Danuta Wach dyrektor SOS-W nr 2, Alicja Rogowska dyrektor PP-P nr 2, Ewa Bułhak nauczyciel SP nr 3, Anna Stańko nauczyciel SP nr 4, Tomasz Dunaj wicedyrektor SP nr 6, Beata Bakun nauczyciel SP nr 7, Dariusz Zalewski wicedyrektor SP nr 7, Elżbieta Mila-Suska nauczyciel SP nr 10, Hanna Rutkowska nauczyciel SP nr 20, Grażyna Dąbek-Kowalczyk nauczyciel SP nr 21, Barbara Lesiewicz nauczyciel SP nr 21, Małgorzata Możdżeń nauczyciel SP nr 23, Irmina Adamczyk nauczyciel SP nr 24, Liliana Orzechowska nauczyciel SP nr 24, Anna Jałowińska nauczyciel SP nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi, Jacek Markowicz wicedyrektor SP nr 29, Anna Parzymies-Wach nauczyciel SP nr 30, Wojciech Pojęta nauczyciel SP nr 30, Dorota Rubaszko nauczyciel SP nr 34, Anna Sagan nauczyciel SP nr 34, Barbara Godzińska nauczyciel SP nr 38, Anna Łukaszuk nauczyciel SP nr 38, Barbara Adolińska nauczyciel SP nr 40, Ewa Niedbała nauczyciel SP nr 40, Grażyna Mączka nauczyciel SP nr 42, Iwona Taracha nauczyciel SP nr 43, Monika Wojtaszko nauczyciel SP nr 46, Beata Flis nauczyciel SP nr 48, Beata Brajerska wicedyrektor SP nr 51, Elżbieta Grabowska nauczyciel SP nr 51, Małgorzata Paprota nauczyciel SP nr 51, Ewa Polaszczyk nauczyciel SP nr 51, Anna Marek nauczyciel Przedszkola Specjalnego nr 11, Blanka Zgodzińska nauczyciel Przedszkola nr 22, Małgorzata Stadnicka nauczyciel Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 36, Mirosława Piekarzewska nauczyciel Przedszkola nr 37, Anna Wnuk-Przegalińska nauczyciel Przedszkola nr 42, Katarzyna Małek nauczyciel Przedszkola nr 43, Irena Skiba nauczyciel Przedszkola nr 47, Liliana Sawicka wicedyrektor Przedszkola nr 59, Barbara Mrozek nauczyciel Przedszkola nr 83, Agnieszka Pawelec nauczyciel Gimnazjum nr 1, Teresa Gałkowska nauczyciel Gimnazjum nr 2, Rafał Zakrzewski nauczyciel Gimnazjum nr 5, Agata Bielak nauczyciel Gimnazjum nr 7, Agnieszka Szcześniak nauczyciel Gimnazjum nr 7, Ewa Dąbrowska nauczyciel Gimnazjum nr 9, Agnieszka Szymuś nauczyciel Gimnazjum nr 10, Grzegorz Wierucki nauczyciel Gimnazjum nr 10, Agnieszka Goliszek nauczyciel Gimnazjum nr 11, Jolanta Hawrylak nauczyciel Gimnazjum nr 14, Ewa Flis nauczyciel Gimnazjum nr 15, Wioletta Oszajca nauczyciel Gimnazjum nr 16, Joanna Szcześniak nauczyciel Gimnazjum nr 16, Katarzyna Orzeł nauczyciel Gimnazjum nr 18, Anna Zielińska nauczyciel Gimnazjum nr 18, Joanna Płochacka nauczyciel Gimnazjum nr 19, Teresa Sobieszkoda nauczyciel Gimnazjum nr 19, Kamil Kamiński wicedyrektor I LO, Mirosław Pietrzycki nauczyciel I LO, Iwona Kosiuk wicedyrektor II LO, Ewa Fijuth wicedyrektor III LO, Sylwia Trzcińska-Pydyś nauczyciel III LO, Małgorzata Stadnicka nauczyciel IV LO, Barbara Grabowska nauczyciel VIII LO, Agnieszka Kuźmiuk-Ciekanowska nauczyciel VIII LO Leszek Bigaj nauczyciel XXIII LO, Marek Czech nauczyciel ZSO nr 1, Monika Swinarska-Meksuła nauczyciel ZSO nr 1, Barbara Chojnacka nauczyciel ZSO nr 4, Iwona Szymczyk nauczyciel ZSO nr 5, Agnieszka Suszczyńska nauczyciel ZSO nr 6, Justyna Kierepka nauczyciel ZS nr 7, Beata Tokarczyk nauczyciel ZS nr 7, Urszula Nowakowska nauczyciel ZS nr 8, Joanna Pielechowska nauczyciel ZS nr 9, Elżbieta Mazur nauczyciel ZS nr 12, Kamil Stefaniak nauczyciel ZS nr 12, Cezary Dmowski nauczyciel ZS nr 10, Bernarda Michaluk nauczyciel Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji, Ryszard Krzyżowski wicedyrektor ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Tomasz Mąkosa nauczyciel ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Małgorzata Żytomirska nauczyciel ZS Ekonomicznych im. Vetterów, Elżbieta Małecka nauczyciel ZS Elektronicznych, Dorota Grzegorczyk nauczyciel ZS Energetycznych, Andrzej Pietrak nauczyciel ZS Energetycznych, Grażyna Fedorowicz nauczyciel ZS Odzieżowo-Włókienniczych, Agnieszka Warchałowska nauczyciel ZS Transportowo-Komunikacyjnych, Maria Masoń nauczyciel ZS nr 1, Wojciech Trybulski nauczyciel ZS nr 1, Maria Kolano-Pecyna nauczyciel ZS nr 5, Marzena Iżycka-Gajo nauczyciel CKU nr 1, Dariusz Janiszek nauczyciel Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Beata Nowakowska nauczyciel SOS-W nr 1, Renata Niedźwiadek nauczyciel SOS-W nr 2, Urszula Marzęda nauczyciel SOS-W dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, Andżelika Szkutnik nauczyciel SOS-W dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej, Marzena Marciniak-Sznajder nauczyciel ZS nr 4, Joanna Turmińska nauczyciel ZS nr 4, Magdalena Królikowska-Grzelak psycholog PP-P nr 3, Iwona Gryniuk-Toruń psycholog Zespołu Poradni nr 2, Joanna Guzowska nauczyciel Szkoły Muzycznej I i II, Iwona Kalinowska nauczyciel Szkoły Muzycznej I i II, Anna Hostyńska wychowawca Bursy Szkolnej nr 3, Małgorzata Dyś wychowawca Bursy Szkolnej nr 5.
Nauczyciele z Lublina nagrodzeni Medalem KEN:

Beata Barakszyn nauczyciel Gimnazjum nr 7, Renata Bielecka dyrektor Bursy Szkolnej nr 2, Beta Brajerska nauczyciel SP nr 51, Anna Burdach, nauczyciel ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Marzena Butrymowicz nauczyciel SP nr 27, Renata Chmielarz nauczyciel III LO, Piotr Wojciech Choduń nauczyciel ZS nr 1, Ewa Izabela Curyło-Tadewicz nauczyciel Gimnazjum nr 5, Bożena Ćwiek wizytator Kuratorium Oświaty, Sławomir Depta nauczyciel ZSO nr 1, Małgorzata Dyś nauczyciel Bursa Szkolna nr 5 w Lublinie, Elżbieta Ewa Filipiak, nauczyciel Medycznego Studium Zawodowego, Małgorzata Grzenia nauczyciel IX LO, Barbara Grzesiak wizytator Kuratorium Oświaty, Anna Maria Guzowska inspektor Kuratorium Oświaty, Bożena Jarmuł nauczyciel ZS Energetycznych, Agnieszka Jonik nauczyciel Medycznego Studium Zawodowego, Katarzyna Kasprzycka nauczyciel IX LO, Ewa Kępa nauczyciel ZS Samochodowych, Alina Elżbieta Kojtych nauczyciel VIII LO, Iwona Kosiuk wicedyrektor II LO, Elżbieta Barbara Kot dyrektor Gimnazjum nr 3, Adam Piotr Król nauczyciel ZS Transportowo – Komunikacyjnych, Anna Elżbieta Kwiatkowska nauczyciel ZSO nr 1, Katarzyna Markowska nauczyciel Gimnazjum nr 1, Beata Nowakowska pedagog Specjalnego Ośrodka Szkoln0-Wychowawczego nr 1, Agnieszka Jolanta Nowiszewska nauczyciel I LO, Andrzej Pietrak nauczyciel ZS Energetycznych, Anna Piotrowska nauczyciel VIII LO, Elżbieta Teresa Piskorska nauczyciel Gimnazjum nr 2, Joanna Russa – Resztak nauczyciel IX LO, Ewa Sadowska dyrektor SP nr 40, Grażyna Iwaona Sipta nauczyciel VIII LO, Dorota Sokołek wicedyrektor Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów, Bożena Starczewska pedagog SP nr 52, Elżbieta Stefańska nauczyciel ZS Elektronicznych, Dariusz Szczepiński nauczyciel ZS nr 12, Monika Irena Wojtaszko nauczyciel SP nr 46, Marek Woźniak dyrektor SP nr 29, Grażyna Wójcik – Josicz nauczyciel ZSO nr 2, Krystyna Wycichowska nauczyciel SP nr 2.
Nauczyciele z Lublina wyróżnieni nagrodą Ministra Edukacji Narodowej – kwota 7500 zł brutto:
Marek Błaszczak, dyrektor SP nr 28, Wojciech Kalicki, dyrektor ZSO nr 1, Barbara Majewska, nauczyciel Przedszkola nr 66, Beata Nowak, nauczyciel III LO, Beata Pelek, nauczyciel II LO, Zbigniew Smutek, nauczyciel I LO, Roman Tomczyk, wicedyrektor Gimnazjum nr 5, Maria Wesołowska kierownik szkolenia w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Violetta Winiarczyk nauczyciel Gimnazjum nr 11, Marzena Żywicka nauczyciel ZSO nr 5.
Nauczyciele z Lublina wyróżnieni nagrodą Lubelskiego Kuratora Oświaty – kwota 3600 zł brutto:
Andrzej Berbeć dyrektor SOS-W nr 1, Anna Czornik psycholog PP-P nr 3, Ewa Dębska nauczyciel Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Beata Duda nauczyciel Gimnazjum nr 16, Marek Dudek nauczyciel Gimnazjum nr 15, Ewa Dylon pedagog PP-P nr 2, Krzysztof Fiołka nauczyciel Gimnazjum i XXI LO, Hanna Halczuk nauczyciel SP nr 34, Bożena Joniec nauczyciel SP nr 48, Krystyna Kalksztejn nauczyciel Gimnazjum nr 5, Katarzyna Kamińska nauczyciel Gimnazjum nr 1, Agnieszka Kępka nauczyciel w MDK „Pod Akacją”, Jolanta Latowska–Wach psycholog Zespołu Poradni nr 2 SPPiTR, Tomasz Machoń nauczyciel Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Celina Nikolska dyrektor SP nr 25, Bożena Partyka-Kołodziej nauczyciel SP nr 2, Ewa Piskor nauczyciel SP nr 3, Alicja Podgórska nauczyciel Gimnazjum nr 18, Marzanna Pogonowska nauczyciel SP nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi, Paweł Putowski wicedyrektor ZS im. Stanisława Kostki, Teresa Rybicka nauczyciel VIII LO, Irena Sadurska wicedyrektor SP nr 3, Agnieszka Sitarz nauczyciel Katolickiej SP im. św. Jadwigi Królowej, Anna Smolińska dyrektor ZS Energetycznych, Krzysztof Styczyński nauczyciel III LO, Monika Szalast nauczyciel SP nr 6, Joanna Tarasiewicz kierownik wydziału Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, Izabela Wróblewska nauczyciel VI LO.