Niezastąpiona pani dyrektor

Ewa Dumkiewicz-Sprawka kieruje lubelską oświatą od 25 lat, a Lublin niemal rokrocznie wyróżniany jest tytułem Samorządowego Lidera Edukacji

Jubileusz 25-lecia pracy Ewy Dumkiewicz-Sprawki na stanowisku dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin uczcili w czwartek, 28 lutego miejscy radni.


Dyrektor Dumkiewicz-Sprawka otrzymała kwiaty od prezydenta Krzysztofa Żuka. – Wszystkie sukcesy lubelskich uczniów są również pani sukcesami. Stworzyła pani podstawy lokalnego prawa oświatowego – powiedział Mariusz Banach, zastępca prezydenta ds. oświaty i wychowania, przypominając, że właśnie w latach 90-tych prowadzenie szkół stało się jednym z zadań samorządów.

Z kolei radni nagrodzili panią dyrektor oklaskami. – Ja to mam szczęście, że w tym momencie przyszło mi żyć w mieście Lublinie – skwitowała pani dyrektor, parafrazując słowa jednej z piosenek Maryli Rodowicz.

Warto odnotować, że od 1994 roku funkcję prezydenta Lublina, przed Krzysztofem Żukiem, pełnili: Leszek Bobrzyk, Paweł Bryłowski, Andrzej Pruszkowski i Adam Wasilewski. Prywatnie Ewa Dumkiewicz-Sprawka jest żoną posła Lecha Sprawki (PiS). GR