Nowy profil ZSZ nr 5

Zespół Szkół Zawodowych nr 5 w Chełmie zmienia nazwę. Od 1 września br. placówka będzie Zespołem Szkół Energetycznych i Transportowych. Nowa nazwa została pozytywnie zaopiniowana przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski.

– Nazwa, którą proponujemy, oddaje profil kształcenia zawodowego w placówce, z uwzględnieniem dynamicznego rozwoju branży energetycznej i transportowej oraz aktualnych i perspektywicznych potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy – podkreśla Augustyn Okoński, dyrektor Wydziału Oświaty w chełmskim magistracie. – Oferta edukacyjna szkoły jest zgodna z planami rozwoju naszego regionu, zawartymi w kluczowych dokumentach: Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego, Strategii Rozwoju Miasta Chełm oraz w planie rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim do roku 2025. Uwzględnia również analizę potrzeb i oczekiwań regionalnego rynku pracy, prowadzoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.
Zespół Szkół Zawodowych nr 5 obecnie kształci w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, górnik eksploatacji podziemnej, kierowca mechanik, technik elektryk, technik górnictwa odkrywkowego, technik górnictwa podziemnego, technik mechanik, technik mechatronik, technik teleinformatyk, technik mechanik lotniczy. Szkoła posiada specjalistyczne pracownie kształcenia zawodowego: elektryczną, mechatroniczną, teleinformatyczną, mechaniczną, górniczo – geologiczną, odnawialnych źródeł energii, spedycyjną oraz szkolną sztolnię szkoleniową. – Są one wyposażone w nowoczesny sprzęt, umożliwiający profesjonalną realizację oferowanych przez szkołę kierunków kształcenia – zaznacza dyrektor Okoński.
W ramach prowadzonych kierunków kształcenia szkoła od 1999 roku realizuje innowacje mundurowe. Dzięki nowym programom jej uczniowie mają możliwość uczestniczyć w zajęciach ogólnowojskowych pod okiem wykwalifikowanej kadry wojskowej oraz funkcjonariuszy straży granicznej i policji. – Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie oddaje w pełni specyfikę kształcenia i jej kierunki rozwoju – uważa A. Okoński. (ptr)