O dziecięcej wyobraźni w II LO

W II LO w Krasnymstawie zorganizowano konferencję filmoznawczą dla nauczycieli, wychowawców świetlic i bibliotekarzy pt. „Filmoteka Szkolna w szkole podstawowej – w krainie dziecięcej wyobraźni”.

Koordynatorem akcji była Ewa Magdziarz – nauczyciel II LO. W organizację spotkania włączyła się także Anna Antyga, dyrektor Liceum im. Norwida. Celem konferencji było popularyzowanie Filmoteki Szkolnej i edukacji filmowej w szkole podstawowej.

W spotkaniu wzięli udział nauczyciele z Krasnegostawu – ze SP nr 3, SP nr 4, SOSW, SP w Małochwieju Dużym, SP w Kraśniczynie, SP w Orłowie Drewnianym, SP w Siennicy Nadolnej, SP w Jaślikowie, SP w Siedliskach Drugich, SP w Tarzymiechach i Niepublicznej SP im. Alberta Einsteina w Lublinie. Część spotkania prowadzona była przez filmoznawcę Karola Jachymka, który zaprezentował strony oraz filmy dla dzieci i młodzieży związane z podstawami programowymi nauczania różnych przedmiotów.

Przedstawił także opracowania oraz dobre praktyki związane z edukacją filmową do zastosowania w młodszych klasach szkoły podstawowej. Jachymek omówił również podstawowe założenia filmoterapii w szkole. W części warsztatowej zaproponował ciekawe ćwiczenia, zadania i praktyczne działania dla kl. I-III oraz IV-VI z wykorzystaniem polskich filmów animowanych. (k)