Obwodnica ujęcia nie zatruje

Plan budowy południowej obwodnicy miasta to niewątpliwie dobra decyzja, ale – jak to bywa przy tak wielkich inwestycjach – budzi pytania dociekliwych. – Droga ta przetnie strategiczny obiekt, który powinien znajdować się pod ochroną, czyli najstarsze w mieście ujęcie wody Trubaków – alarmują niektórzy chełmianie. Mówią wręcz o możliwości katastrofy ekologicznej i braku wody. Władze zapewniają, że takiego zagrożenia nie ma.

– Tereny wokół ujęcia są chronione prawem – podkreśla nasza czytelniczka z Chełma, pani Elżbieta. Szczególnie dotyczy to tak zwanej strefy bezpośredniej. Czytelniczka zwraca uwagę, że zgodnie z rozdziałem 6, „Strefy oraz obszary ochronne” ustawy o prawie wodnym, strefę ochronną ujęcia wody podziemnej ustanawia się w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, a także ze względu na ochronę zasobów wodnych.

– Strefa ochronna stanowi obszar, na którym obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody. Nie sposób obronić tezy, że projektowana droga będzie dla ujęcia bezpieczna, przeciwnie, obwodnica spowoduje realne zagrożenie dla wód. Wraz z deszczówką substancje szkodliwe, takie jak oleje, smary, związki nieorganiczne stosowane do zimowego utrzymania dróg, a więc sole, a ponadto środki przeciwkorozyjne, metale ciężkie, przenikają w głąb gruntu i do wód podziemnych. Tak zanieczyszczoną wodę może w swoich kranach mieć 20 procent mieszkańców Chełma – alarmuje pani Elżbieta. Według niej zanieczyszczenie ujęcia Trubaków doprowadzi do tego, że sporo mieszkańców będzie musiało korzystać z tzw. ujęcia Bariera. – A co jeśli w nim zabraknie wody lub ulegnie ona skażeniu?

Z prośbą o komentarz zwróciliśmy się do urzędu miasta. Grzegorz Zarzycki z Gabinetu Prezydenta zapewnia, że nie jest możliwe, aby budowa obwodnicy południowej została wykonana z naruszeniem prawa.

– Wymogi ochrony środowiska są kluczowe przy realizacji inwestycji drogowych. Rozpoczęcie planowanej inwestycji poprzedzone jest procedurą oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, w ramach której m.in. weryfikowany jest sporządzony wcześniej raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – podkreśla Zarzycki.

W ramach tego opracowania dokonuje się szczegółowych prognoz oddziaływania drogi m.in. właśnie na jakość wód, ale także powietrza czy przewidywany poziom hałasu. – Zawarte są w nim również informacje na temat wpływu inwestycji na zdrowie i życie ludzi, roślinność, zwierzęta czy krajobraz – mówi Zarzycki. Na podstawie szczegółowych analiz w raporcie wskazuje się proponowane rozwiązania ograniczające negatywny wpływ drogi na środowisko.

Określa się m. in. lokalizację i parametry zabezpieczeń akustycznych, przejść dla zwierząt, urządzeń ochrony wód, nasadzeń zieleni, zakres nadzoru przyrodniczego i archeologicznego. – Trzeba mieć przy tym na uwadze, że składając wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wskazuje się kilka wariantów przebiegów drogi – dodaje. Wariant preferowany, wypracowany podczas wcześniejszych prac przygotowawczych, nie będzie miał, według zapewnień urzędu miasta, negatywnego wpływu na stan wód ujęcia Trubaków. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here