Oferty znów wyższe niż budżet

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie otworzył oferty na rozbudowę ulicy Raszyńskiej. Niestety, miłej niespodzianki nie było. Wszystkie przekraczały przeznaczony na inwestycję budżet, co ostatnio jest regułą.


Tę inwestycję miasto planowało od lat. Na początku tego roku pojawiła się szansa na pozyskanie na nią środków zewnętrznych. Ratusz zgłosił ją do dofinansowania z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, ubiegając się o dotację w wysokości 5 mln zł. Projekt jednak nie znalazł się na liście wybranych do wsparcia. Miasto zdecydowało jednak, że dłużej rozbudowa ul. Raszyńskiej czekać nie może. Prezydent Krzysztof Żuk zaproponował radnym, by inwestycję w całości sfinansować ze środków budżetu miasta i na czerwcowej sesji radni przegłosowali wprowadzenie zadania do tegorocznego budżetu, przeznaczając na nie nieco ponad 8,36 mln zł. ZDiM przed miesiącem ogłosił przetarg na wykonanie inwestycji, a w ubiegłym tygodniu otworzył oferty. Są cztery, ale wszystkie wyższe od budżetu zadania. Najtańsza, złożona przez PRD Lubartów, opiewa na 9,36 mln zł, a więc przekracza go dokładnie o milion złotych.

Czy miasto zdecyduje się dołożyć taką kwotę i rozstrzygnąć przetarg, czy go unieważni i ogłosi nowy licząc, a raczej, biorąc pod uwagę ciągle rosnące ceny, łudząc się, że dostanie niższe oferty. Bardziej prawdopodobne wydaje się dołożenie brakującej sumy, ale odpowiedź poznamy dopiero po sprawdzeniu przez komisję przetargową poprawności złożonych ofert.

Jeśli przetarg zostanie rozstrzygnięty, zadaniem wykonawcy będzie przebudowa ul. Raszyńskiej od skrzyżowania z ul. Lazurową (krótki odcinek między ul. Lazurową i al. Kraśnicką został przebudowany kilka lat temu w ramach modernizacji części al. Kraśnickiej – dod. aut.) do wysokości posesji nr 63 oraz ul. Tarninowej od skrzyżowania z Raszyńską do ul. Skubiszewskiego. Obie ulice zyskają nowe oświetlenie w postaci energooszczędnych opraw typu LED, kanalizację deszczową ze zbiornikiem retencyjnym, chodniki, a także równą nawierzchnię. Dodatkowo wzdłuż ul. Raszyńskiej wybudowana zostanie także asfaltowa droga dla rowerów. Wykonawca na realizację tych prac będzie miał 14 miesięcy.

W związku z brakiem chęci współfinansowania prac ze strony Gminy Konopnica w ramach przebudowy nie będą budowane zjazdy do posesji, chodnik czy ścieżka rowerowa po stronie tej gminy (ulica stanowi granicę administracyjną Lublina – przyp. aut.). Takie rozwiązanie oznacza także brak możliwości wyznaczenia przejść dla pieszych na całej długości ul. Raszyńskiej. Marek Kościuk