Orłów Drewniany najlepiej, Surhów najgorzej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie podała komplet wyników sprawdzianu po szóstej klasie. Spośród szkół z powiatu krasnostawskiego najlepiej wypadły SP z Orłowie Drewnianym i Jaślikowie, a najgorzej SP w Surhowie, SP w Tarzymiechach I i SP w Żółkiewce.

 

Szóstoklasiści z całej Polski poznali wyniki sprawdzianu, do którego przystąpili na początku kwietna. Egzamin podzielono na dwie części. Pierwsza z nich sprawdzała wiadomości z języka polskiego i matematyki, a druga z języka obcego. W przypadku Krasnegostawu i powiatu był to język angielski. Jak podała OKE, wyniki tegorocznego sprawdzianu pokazują, że największą trudność uczniom sprawiło zadanie wymagające analizy i interpretacji utworu literackiego oraz zadanie z zakresu geometrii przestrzennej. Jeśli chodzi o język angielski, kłopot sprawiały polecenia sprawdzające umiejętność rozumienia tekstów pisanych. Spośród szkół krasnostawskich najlepiej wypadły SP nr 4 i SP nr 3, które miały średni wynik na poziomie 67 procent. Dobrze wypadła SP nr 1 (64 procent), nieco gorzej SP nr 5 (51). Wśród szkół z terenu powiatu najlepszy wynik osiągnęły SP w Izbicy (74 procent) i SP w Jaślikowie (71), a najgorszy SP w Surhowie (40). A oto szczegółowe wyniki testu szóstoklasistów: SP Siedliska II (gmina Fajsławice) – 60 procent, SP Fajsławice – 54, SP w Gorzkowie – 58, SP w Wirkowicach II (gmina Izbica) – 53, SP w Izbicy – 61, SP w Kolonii Tarnogóra (gmina Izbica) – 58, SP Tarnogóra (gmina Izbica) – 55, SP Orłów Drewniany (gmina Izbica) – 74, SP Tarzymiechy I (gmina Izbica) – 50, SP Krupe (gmina Krasnystaw) – 53, SP Siennica Nadolna (gmina Krasnystaw) – 56, SP Jaślików (gmina Krasnystaw) – 71, SP Małochwiej Duży (gmina Krasnystaw) – 57, SP Surhów (gmina Kraśniczyn) – 40, SP Kraśniczyn – 52, SP Łopiennik Nadrzeczny – 54, SP Łopiennik Dolny – 64, SP Rudnik – 55, SP Płonka (gmina Rudnik) – 62, SP Siennica Różana – 63, SP Chłaniów (gmina Żółkiewka) – 57, SP Żółkiewka – 51. Miasto Krasnystaw: SP nr 4 – 67 procent, SP nr 3 (podlega gminie Krasnystaw) – 67, SP nr 1 – 64, SP nr 5 – 51.
Tegoroczny sprawdzian szóstoklasisty był ostatnim. Rząd premier Beaty Szydło zdecydował o jego likwidacji. (kg)