Oświata świętowała

4 dyrektorów i 13 nauczycieli otrzymało nagrody burmistrza Świdnika z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zostały wręczone podczas miejskich obchodów Dnia Nauczyciela, które odbyły się w ubiegły czwartek. Tego samego dnia, tyle że Zespole Szkół w Piaskach, świętowali także nauczyciele ze szkół powiatowych.


W Świdniku miejskie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w czwartek, 12 października, w Miejskim Centrum Kultury. Życzenia i gratulacje pedagogom złożyli burmistrz Waldemar Jakson, Janusz Królik, przewodniczący Rady Miasta Świdnik, Ewa Jankowska, sekretarz miasta, Alicja Ciszek-Roskal z lubelskiego kuratorium oświaty, Wiesława Stec z NSZZ „Solidarność” i duszpasterz nauczycieli, proboszcz kościoła p.w. NMP Matki Kościoła ks. Andrzej Krasowski.
Spotkanie było okazją do wyróżnienia tych pedagogów, którzy wzorowo wypełniają swe obowiązki. Nagrodę burmistrza odebrali dyrektorzy szkół: Ryszard Borowiec, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, Marek Kwieciński – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, Renata Wójcik – dyrektor Przedszkola nr 3, Kinga Sobiesiak – dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 5 oraz nauczyciele: Anna Bubicz – Przedszkole nr 3, Elżbieta Seroka – Przedszkole nr 4, Anna Madeja – Przedszkole Integracyjne nr 5, Barbara Ostrowska – Przedszkole nr 6, Magdalena Kondraciuk – Przedszkole nr 7, Katarzyna Radek, Elżbieta Łabuda-Banaszewska – Szkoła Podstawowa nr 3, Danuta Chmielik, Małgorzata Jańczuk, Jolanta Czerwonogrodzka – Szkoła Podstawowa nr 5, Agnieszka Wilczopolska – Szkoła Podstawowa nr 7, Wiesława Lisek i Elżbieta Żuk-Suska – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1.
Wysokość nagród burmistrza, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Świdnik, wynosi 2700 zł dla nauczycieli szkół i przedszkoli, 3150 zł dla dyrektorów przedszkoli i 3630 zł dla dyrektorów szkół (kwoty brutto).
Nagrody swoim pracownikom wręczyli także dyrektorzy poszczególnych placówek. Odznaczenia za 50-letnie członkostwo w ZNP odebrały Alina Jóźwik i Jolanta Darzyńska, natomiast Ewa Szalecka-Gronek, przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” w Świdniku, otrzymała podziękowania za wieloletnią pracę.
Podczas uroczystości wręczono także dyplomy potwierdzające awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Odebrali je: Ewelina Guz – Przedszkole nr 4, Kamila Wiśniewska – Przedszkole nr 5, Anna Sałaga, Magdalena Żebrowska-Sobczak, Łukasz Krzyżanowski – Szkoła Podstawowa nr 3, Michał Chyliński i ks. Łukasz Stasiewicz – Szkoła Podstawowa nr 5.
Tego samego dnia świętowali nauczyciele ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Świdniku. Powiatowe obchody z okazji Dnia Nauczyciela odbyły się w Zespole Szkół w Piaskach. Dziękując nauczycielom, starosta Dariusz Kołodziejczyk podkreślał, że to samorząd jest odpowiedzialny za rozwój szkolnictwa; dlatego też Starostwo Powiatowe stara się pozyskiwać środki na ten cel.
– W ostatnim czasie oddaliśmy do użytku korty tenisowe; przy I LO powstaje hala sportowo-widowiskowa, a już niebawem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świdniku powstanie wyjątkowy plac zabaw. To są środki rzędu kilkunastu milionów złotych. Staramy się sukcesywnie je pozyskiwać i jak najlepiej wykorzystywać. Przekłada się to też na pracę uczniów i nauczycieli. Dobrym przykładem będzie tutaj I LO w Świdniku, gdzie zdawalność matur osiągnęła poziom 100 procent – mówi starosta Dariusz Kołodziejczyk.
Najlepsze życzenia nauczycielom złożył również Waldemar Białowąs, wicestarosta świdnicki. Wspomniał także o dobrej współpracy pomiędzy powiatem a szkołami.
– Dzisiaj obchodzimy wyjątkowe święto – Dzień Edukacji Narodowej. Świętujemy też sukces pozyskania rekordowych środków na działalność naszych szkół. Sukcesem są także wyniki matur i konkurencyjne kierunki kształcenia. Współpraca szkół z organem prowadzącym to kwestia kluczowa. Jej jakość decyduje o wynikach w nauce uczniów, poziomie pozyskiwania środków zewnętrznych, o jakości pracy nauczycieli. U nas ta współpraca układa się na tyle dobrze, że uczniowie zdaja maturę na 100 procent, a do szkół trafi 30 mln zł. środków zewnętrznych. Oby tak dalej – mówił.
Podczas uroczystości nagrody starosty powiatu świdnickiego odebrali: Karolina Wiśniewska – SOSW w Świdniku, Katarzyna Jopa-Dąbrowska – ZS w Piaskach, Magdalena Lipowska – ZS w Trawnikach, Danuta Dudzińska – ZS nr 1 w Świdniku, Jolanta Siembida – I LO w Świdniku, Anna Bożek – PCEZ w Świdniku, Monika Nowosad – SOSW Kozice Dolne, Barbara Ciechańska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdniku.
Potwierdzenie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego otrzymali: Monika Kawerska i dr Łukasz Okoń z Zespołu Szkół w Trawnikach oraz Magdalena Kowalczyk z Zespołu Szkół w Piaskach. (w)