Pat z ruinami

Radny Zdzisław Szwed zwraca uwagę na popadające w ruinę pustostany, których w Chełmie jest sporo. Urzędnicy tłumaczą, że trudno o ich rozbiórkę, gdy nie ma kontaktu z właścicielami ruder.

 

– Z budynku dawnego sklepu zoologicznego przy ul. Szkolnej 15 odpadają elementy gzymsu – zauważył radny Zdzisław Szwed podczas jednej z ostatnioch komisji rady miasta. – Na dachu kamienicy przy ul. Obłońskiej 26 wyrosło drzewo, które niedługo już pewnie będzie owocowało. Ten budynek stoi opustoszały chyba od trzydziestu lat i nic się tam nie dzieje. Będzie tak stał, dopóki się nie rozpadnie? To szpeci miasto. Podobna sytuacja jest z budynkiem przy Mickiewicza 13.
Jacek Osmoła, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chełmie, odpowiedział, że problem z popadającymi w ruinę pustostanami polega głównie na tym, że ich stan własnościowy jest nieuregulowany.
– Jeśli chodzi o Szkolną 15, to zabezpieczyliśmy ten budynek, zdejmując z niego luźne elementy, które zagrażały bezpieczeństwu przechodniów – mówił inspektor Osmoła. – Po zimie być może sytuacja znowu się pogorszyła i znowu konieczne są poprawki. Jest tam dwóch współwłaścicieli, z którymi staramy się współpracować. Jeśli chodzi o Obłońską 13, to jest to budynek w zarządzie Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych, podobnie jak budynek przy Mickiewicza 13. W ubiegłym roku rozebraliśmy budynek na własny koszt, a teraz próbujemy odzyskać pieniądze od właścicieli. Z tym jest problem. Mamy ograniczone możliwości finansowe. Ledwo wystarcza nam pieniędzy na bieżącą działalność. Staramy się robić, co w naszej mocy. Pamiętajmy jednak, że chodzi o prywatne mienie, musimy działać w granicach prawa. (mo)