Pierwsze drogi z funduszu sołeckiego

Gmina Krasnystaw, dzięki pieniądzom z funduszu sołeckiego, rozpoczęła utwardzanie dróg lokalnych, zgłoszonych do remontów przez mieszkańców. Pierwsze prace zostały wykonane w ubiegłym tygodniu w Stężycy Łęczyńskiej i Stężycy Nadwieprzańskiej oraz w Zakręciu.

Mieszkańcy gminy Krasnystaw po raz pierwszy mogą korzystać z pieniędzy wyodrębnionych w budżecie na fundusz sołecki. – Na zebraniach wiejskich, na których zapadały decyzje o rozdysponowaniu pieniędzy, sugerowałam, by wykorzystać je na inicjatywy, przynoszące wymierne efekty dla lokalnych społeczności – mówi Edyta Gajowiak-Powroźnik, wójt gminy Krasnystaw.

– Cieszę się, że większość przychyliła się do tej propozycji. W funduszu znalazły się także wnioski, dotyczące wspólnych inwestycji, złożone przez sąsiednie sołectwa. Takim przykładem są Stężyca Łęczyńska i Stężyca Nadwieprzańska, gdzie wprawdzie pieniędzy z funduszu nie wystarczyło na utwardzenie całego wnioskowanego odcinka drogi, ale brakującą kwotę dołożyła gmina i prace zostały wykonane – dodaje.

W sumie samorząd kupił 840 ton kruszywa, a na fundusz sołecki rada gminy zabezpieczyła prawie 400 tys. zł. Mieszkańcy zadecydowali, że jedna czwarta tej kwoty zostanie wykorzystana na zakup kruszywa i usługi związane z poprawą dróg do pól i zabudowań. (k)