Podinspektor Pudźwa wicekomendantem

Podinsp. Janusz Pudźwa objął stanowisko pierwszego zastępcy komendanta powiatowego policji w Krasnymstawie. Dotychczasowy naczelnik wydziału ruchu drogowego będzie odpowiadał za pion prewencji i ruchu drogowego.

 

W świetlicy krasnostawskiej komendy policji odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powierzenia obowiązków pierwszemu zastępcy komendanta powiatowego policji w Krasnymstawie. Od tego dnia funkcję tę pełni podinsp. Janusz Pudźwa, dotychczasowy naczelnik wydziału ruchu drogowego tutejszej komendy. Podczas uroczystości Pudźwa odebrał gratulacje od pełniącego obowiązki komendanta powiatowego policji w Krasnymstawie podinsp. Mariusza Kołtuna oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. W swoim wystąpieniu nowy wicekomendant zobowiązał się do rzetelnego wykonywania powierzonych mu obowiązków, mówił również o swoich oczekiwaniach wobec podległych funkcjonariuszy.
Podinsp. Janusz Pudźwa służbę w policji pełni od 1991 r. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, które zdobywał na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych. Z komendą w Krasnymstawie związany jest od 2012 roku, kiedy to objął funkcję naczelnika prewencji a następnie od 2014 r. zarządzał krasnostawską drogówką. Cieszy się dużym uznaniem przełożonych oraz szacunkiem podwładnych. Prywatnie lubi sport oraz wypoczynek nad wodą. Pudźwa był bohaterem jednego z naszych artykułów. 9 maja 2013 r. podinspektor jechał autem przez Lublin. Nagle na ul. Mełgiewskiej zobaczył samochód zjeżdżający z ulicy, przewracający latarnię i wpadający wprost do Bystrzycy. Podinspektor szybko wskoczył do rzeki i wyciągnął z tonącego auta jego pasażerkę. Inni świadkowie wypadku wyjęli z fiata kierowcę, starszego mężczyznę. – Zachowałem się tak, jak powinien się zachować każdy człowiek, po prostu chciałem pomóc tym ludziom i cieszę się, że się na coś przydałem. Zresztą nie tylko ja wskoczyłem do rzeki – komentował wówczas nowy zastępca komendanta policji w Krasnymstawie. (kg)