Prof. Feliks Czyżewski Honorowym Obywatelem Włodawy

W piątek, 7 czerwca o godzinie 10:00 odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej we Włodawie. Jej głównym punktem będzie wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Włodawy prof. zw. dr. hab. Feliksowi Czyżewskiemu.

– Nadanie honorowego obywatelstwa miasta Włodawy to niezwykle piękna i podniosła uroczystość, podczas której wyróżniane są osoby szczególnie zasłużone dla miasta, których autorytet jest powszechny wśród mieszkańców Włodawy. Grono tych osób poszerzy prof. zw. dr hab. Feliks Czyżewski, który z Włodawą i ziemią włodawską związany jest od początku lat 70. XX wieku – mówi burmistrz Włodawy, Wiesław Muszyński.

Prof. F. Czyżewski jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Niemal cały jego dorobek naukowy koncentruje się na problematyce językowo-kulturowej pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Związki prof. F. Czyżewskiego z ziemią włodawską to przede wszystkim praca naukowa nad opisem mowy lokalnej ludności. „Atlas gwar polskich i ukraińskich okolic Włodawy” jego autorstwa to publikacja, która otrzymała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wzbudziła duże zainteresowanie językoznawców polskich i zagranicznych. Prof. F. Czyżewski to popularyzator i propagator nauki i kultury, a także działacz społeczny. Współpracuje z samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i placówkami oświatowymi powiatu włodawskiego.

Przebieg pracy zawodowej:

– 1 IX 1972 r. – 30 IX 1975 r. profesor w Liceum Ogólnokształcącym w Wisznicach;

– od 1 X 1975 r nauczyciel akademicki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) Instytutu Filologii Słowiańskiej w Lublinie; (stanowiska: asystent, starszy asystent, adiunkt, profesor);

– 1982 r. doktor nauk humanistycznych;

– 1995 r. doktor habilitowany w zakresie językoznawstwa słowiańskiego;

– 1998 r. profesor nadzwyczajny (stanowisko);

– 2014 tytuł naukowy – profesor nauk humanistycznych.

– członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego Łódź;

– członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego;

– członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

– wchodzi w skład Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. (-)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here