Przedstawiciel MON w ZSEiT

(28 września) Przedstawiciel Biura do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej płk Wiesław Budny wizytował Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie.

Celem wizyty był monitoring realizowanego przez szkołę od 1 września br. programu pilotażowego MON. Pułkownikowi Budnemu towarzyszył komendant WKU w Chełmie ppłk Marian Staniak oraz przedstawiciel I Kołobrzeskiego Batalionu Zmechanizowanego w Chełmie kpt. Wiesław Ciesielczuk.
Istotnym punktem programu była ocena merytoryczna realizacji zadań z edukacji wojskowej oraz bazy i wyposażenia szkoły.
Goście byli pod wrażeniem profesjonalnej koncepcji rekrutacji do klas mundurowych, akcentującej pasje i zadaniowość młodzieży. Szczególnie zainteresowała ich nowatorska organizacja cyklu kształcenia, w której przewidziany jest udział uczniów w czterech obozach szkoleniowych.
Podczas spotkania z dyrektorem Jarosławem Wójcickim, kadrą szkoleniową i młodzieżą płk W. Budny zapewnił o wszechstronnym wsparciu szkoły ze strony MON. Zachęcał uczniów do podejmowania wysiłku na rzecz realizacji planów zawodowych związanych z pracą w służbach mundurowych.
Przypomniał, że udział w realizowanym przez szkołę programie gwarantuje młodzieży otrzymanie dodatkowych punktów podczas rekrutacji do wyższych szkół wojskowych oraz służby przygotowawczej w WP i Wojska Obrony Terytorialnej. (mk)